Trang Nhà - Dân Chủ
 

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Thông Cáo Báo Chí về sự kiện Việt Nam trở thành

Thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

 

Như mọi người đều biết, dù với khá nhiều dư luận không đồng thuận cả ở trong nước lẫn quốc tế, kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2013, Việt Nam chính thức trở thành Thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, sau một cuộc dự tranh không có đối thủ.

 

Sự kiện này mở ra một trang mới cho vai trò của Việt Nam trên trường ngoại giao quốc tế, đặc biệt trong quyền con người, một lãnh vực nhạy cảm không chỉ vì cách tiếp cận đa dạng của chủ đề quyền con người trong các bối cảnh văn hoá, chính trị khác nhau mà còn vì Việt Nam là một quốc gia độc đảng, đang tự điều chỉnh để hoà nhập vào cộng đồng thế giới. Và không chỉ với chính quyền, sự kiện này còn mở ra những cơ hội và trách nhiệm đến tất cả các công dân Việt Nam để góp phần gìn giữ, bảo vệ những giá trị nhân bản cao đẹp của quyền con người trong đại gia đình nhân loại. Tất cả, không ngoài nghĩa vụ duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền của một thành viên Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

Trong ý nghĩa ấy, chúng tôi, Phong trào Con Đường Việt Nam, với tôn chỉ làm cho nhân quyền được tôn trọng và bảo vệ trên hết, bình đẳng tại Việt Nam càng ý thức hơn trách nhiệm phải thúc đẩy hơn nữa việc bảo vệ các giá trị nhân quyền cao cả của nhân loại, làm cho nhân quyền trở thành nội dung căn bản và hàng đầu trong các quan hệ xã hội, đặc biệt trong quan hệ giữa chính quyền và công dân.

Cụ thể, chúng tôi kêu gọi chính quyền:

 

1. Xem xét lại điều 4 hiến pháp Việt Nam vì khi quy định quyền độc tôn lãnh đạo của đảng cộng sản hiến pháp Việt Nam đã mặc nhiên tước đoạt những quyền căn bản của người dân một cách có hệ thống như quyền tự do bày tỏ ý kiến, hội họp, hay lập hội, vi phạm nghiệm trọng đến tinh thần của bản Tuyên Ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

2. Chấm dứt những sách nhiễu, đe dọa và nhanh chóng trả tự do cho tất cả các công dân từng bị giam giữ, xét xử chỉ vì xử dụng quyền ngôn luận của mình trong ôn hòa bằng các quy trình xét xử vi phạm thô bạo, trắng trợn và có hệ thống đến điều 9 của Công ước Quốc tế về các Quyền dân sự và Chính trị, liên quan đến việc chống giam giữ trái phép tuỳ tiện.

3. Đặc biệt, hãy chấp hành khuyến cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Nhóm Công tác chống Giam giữ Tùy tiện (UNWGAD) để trả tự do vô điều kiện và bồi thường cho các tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung theo điều 9, đoạn 5, chấm dứt vi phạm điều 9, 19 và 21 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã ký kết.

Nhân dịp VN được vào ghế Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, PT. Con Đường Việt Nam sẽ tổ chức rộng rãi một cuộc thi video với mục đích thúc đẩy hiểu biết về quyền con người trong mọi tầng lớp xã hội. Chúng tôi tin rằng Đây là một hoạt động thiết thực giúp chính quyền đạt được tâm nguyện của mình là "giữ chuẩn mực cao nhất về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền" trong tư cách là một thành viên. Trong trách nhiệm và nghĩa vụ chung ấy, chúng tôi tin sẽ được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền trong việc quảng bá, tổ chức để cuộc thi đạt được kết quả tốt đẹp nhất.

 

Ngày 20 tháng 11 năm 2013

TM Phong Trào Con Đường Việt Nam

Lê Quốc Tuấn

 

-------------------- oOo --------------------

 

 

VIETNAM PATH MOVEMENT

Press Releases in regards to Vietnam become

a member of the UN Human Rights Council

 

 

Despite voiced concerns from human rights groups from within the country and abroad, Vietnam has officially become a member of the United Nations Human Rights Council on Nov. 12, 2013 in a race without opponents.

 

This event opens a new page for Vietnam's role in international affairs, specifically on issues related to human rights, a subject quite sensitive not only due to the diverse approaches taken in different cultural and political context but also due to the fact that Vietnam still remains a single-party state adjusting to integrate into the world community.  Besides having an impact on the government, this elected seat in UN Human Right Council also brings new opportunities and responsibilities to all citizens of Vietnam, giving them a chance to help preserve and protect noble human rights valued by the greater international family.  These responsibilities are nothing more than the obligation to maintain the highest standards in promoting and protecting human rights, an obligation every member of the UN Human Rights Council should have.

 

In this context, combined with the goal to get human rights respected and protected in Vietnam, The Vietnam Path Movement is more conscious than ever about our responsibility further promote and protect human rights values as well as to make human rights become the basic and the foremost requirement in all social relations, particularly the relations between the government and the people.

 

We specifically call upon the government to:

 

1.  Revisit and consider revising Article 4 of Vietnam Constitution, which currently solidify the sole leading role of Vietnam Communist Party, implicitly and systemically deprive the fundamental rights of the people.  These deprived rights are freedom of expression, right to assembly, right to association.  This deprivation is a serious violation of the UN Universal Declaration of Human Rights.

 

2.  Terminate all forms of harassment and threats, quickly release all citizens who have been detained and trialed for peacefully using their freedom of speech.  The forms of harassment and intimidation, as well as the act of detaining and trial by force is a flagrant violation of Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, relate to arbitrary detention.

 

3. Comply to what the UN Working Group against Arbitrary Detention (UNWGAD) recommended, unconditionally release prisoners of conscience such as Tran Huynh Duy Thuc and nguyen Tien Trung and compensate for their loss as required in Article 9, Section 5 of ICCPR.  In addition, the Vietnam government should stop violating Article 9, 19, and 21 of ICCPR, a covenant Vietnam has signed.

 

On this occasion where Vietnam has won a seat in the UN Human Rights Council, the Vietnam Path Movement will organize an extensive video contest with the aim to promote the understanding of human rights among all levels of society.  We believe this contest will be a practical way to help the government, as a Council member, to achieve its aspiration to “keep the highest standard in promoting and protecting human rights”.  In this shared obligation and responsibility, we look forward for active supports from the government in promoting and organizing this contest in order to achieve the best results.

 

 

November 20, 2013

On behalf of the Vietnam Path Movement

Le Quoc Tuan

 

 

 

=================================================

Xin vui lòng gửi hồi âm và những liên lạc khác về địa chỉ điện

thư lienhe@conduongvietnam.org để chúng tôi có thể nhận và

phúc đáp quý vị trong thời gian sớm nhất.  Thành thật cám ơn.

Nhóm Khởi Xướng PT CĐVN

banner
- (Am Lich)
Home Page
Tài Liệu
NHỚ LÊ CÔNG ĐỊNH
THƯ GIẢI TRÌNH CỦA LÊ THĂNG LONG
THÂN PHỤ CỦA TRẦN HUỲNH DUY THỨC NÓI VỀ PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
Phong trào con đường Việt Nam và Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới.
Phong trào Con đường Việt Nam 
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức
Thư gởi
Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Đan Mạch
Đã đến lúc dân
phải nói
Disclaimer
SaigonBao.com
1999-2021 All rights reserved