banner
Home Page
vanhoc

Home
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Liên Lạc - Contact
Liên Lạc - Contact
 
 
 
 
Tin Tức - News
Âm Nhạc
Cộng Đồng
Dân Chủ
Health & Nature
Nails & Beauty
Phụ Nữ
Sức Khoẻ
Thành Phố
Tin Tổng Hợp
Kinh Tế / Thương Mại
Công Nghiệp
Cần Thiết
Directory
Phụ Trang
Mobile Version
BaoThoiSu.com
BaoPhongSu.com
BaoTuDo.com
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
- (Am Lich)
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
Human rights - Tài Liệu - Dân Chủ
 
 
 
 

Viện Quản trị Bền vững và Hòa bình Toàn cầu

Số đăng ký: INC9896763

Website: http//igpsg.org

Chủ tịch: Giáo sư C.J.Hamer

3/141 Oberon St.

Coogee NSW 2034

Tel: (02) 93854590 (W)

C.Hamer@unsw.edu.au

Thứ Tư, ngày 25/05/2016,

 

Về sự kiện : Trần Huỳnh Duy Thức

 

Gửi các giới chức liên quan :

 

Tôi ủng hộ cho phong trào đòi tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức. Tôi hiểu rằng ông ấy đang bị giam cầm ở Việt Nam về cáo buộc thực hiện tuyên truyền chống lại chính quyền, chịu án 16 năm tù giam và tiếp tục 5 năm quản chế. Ông ấy đã chịu 7 năm trong tù bởi sự cáo buộc đó. Ông đã thề sẽ bắt đầu một cuộc « tuyệt thực cho đến chết » chống lại việc giam cầm ông kể từ ngày 24/05/2016.

 

Tôi tha thiết yêu cầu chính quyền Việt Nam hãy thể hiện sự nhẹ tay với Thức, và thả ông ra khỏi nơi giam cầm. « Tội » của ông ấy là đã tranh luận về những đề nghị cho việc cải cách quản trị chính quyền lấy điểm tập trung vào quyền căn bản của con người. Đúng vậy, một trong những nhiệm vụ ưu tiên của chính quyền hiện đại là duy trì quyền con người như đã được nêu lên trong Tuyên Ngôn Phổ Quát về Nhân Quyền. Một trong những quyền đó là quyền tự do ngôn luận, để chống lại sự chuyên chế và lạm dụng quyền lực của chính quyền. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã gọi việc xử án Thức là « một sự nhạo báng công lý ». Sự kết án đối với ông ấy là dài nhất chưa từng có dành cho một người bất đồng chính kiến tại Việt Nam và đã bị lên án bởi văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân Quyền. Vào ngày 29 tháng Tám năm 2012, tổ chức Liên Hợp Quốc Nhóm Đặc Trách về Giam Cầm Tùy tiện (WGAD) đã đưa ra nhận định rằng việc giam cầm Thức đã vi phạm quyền tự do ý kiến và phát biểu được đảm bảo bởi Công Ứớc Quốc Tế về các quyền Chính trị và Dân sự (ICCPR), mà Việt Nam là một thành viên.

 

Do đó, tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam chấp hành nghĩa vụ của mình tuân thủ luật pháp quốc tế, và thể hiện sự nhẹ tay tới Thức bằng cách thả ông ra khỏi nơi giam cầm ngay lập tức.

(đã ký)

Giáo sư Chris J. Hamer

Chủ Tịch, Viện Quản Trị Bền Vững và Hòa bình Toàn Cầu

 

Cũng nên nói rõ thêm: Giáo Sư Chris J Hamer là người sáng lập tổ chức Hội Dân Sự Toàn Cầu (World Citizens Association), Liên Hiệp các Quốc Hội Toàn Cầu (Model Global Parliament), nhà khoa học vật lý trong tổ chức "Scientists  Against Nuclear Arms" (SANA), và bây giờ là  "Scientists for Global Responsibility" và hiện là Giáo Sư tại Đại Học New South Wales Australia. Ông là tác giả của quyển sách nổi tiếng "A Global Parliament: Principles of World Federation’. Tham chiếu các link sau đây về tác giả.

http://www.tamingwar.com/a-world-parliament-why-we-need-one/

https://www.physics.unsw.edu.au/staff/chris-hamer

http://worldcitizens.org.au/wp-content/uploads/2015/07/summer2014.pdf

http://www.worldparliamentnow.org/events/model-global-parliament-2014/

 

Giáo sư Chris J. Hamer

 

 

FREE THỨC ! FREE VIETNAM !


 
 
Home Page