Kinh Te 2012

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

 

LỜI KÊU GỌI KÝ TÊN ỦNG HỘ “KIẾN NGHỊ 72”

VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

Xét thấy rằng:

1. Tình hình đất nước Việt Nam đang đứng trước những nguy cơ rất lớn về suy thoái kinh tế, xã hội và chủ quyền quốc gia bị đe dọa, đòi hỏi một sự cải cách chính trị sâu rộng để chấn hưng đất nước.

 

2. Tôn trọng, bảo vệ quyền con người bằng luật pháp và đảm bảo cho các quyền thiêng liêng đó được thực thi trong thực tế không chỉ là những yêu cầu của Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát của Liên Hiệp Quốc và Luật pháp quốc tế về quyền con người, mà còn đã trở thành tiêu chuẩn và nền tảng không thể thiếu cho sự phát triển dân chủ, thịnh vượng và văn minh của các dân tộc trên thế giới.

 

3. Nhu cầu của nhân dân Việt Nam về việc đảm bảo các quyền chính trị đang dâng cao là sự đòi hỏi không những chính đáng, hợp pháp mà còn rất cần thiết trong tình hình đất nước hiện nay để kiến tạo nên một mô hình nhà nước thật sự của nhân dân nhằm đoàn kết, hòa hợp và quy tụ sức mạnh của toàn dân cùng nhau đưa đất nước vượt qua những thách thức sống còn hiện nay và phát triển bền vững.

 

4. Việc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam là một cơ hội để thực hiện những nhu cầu và đòi hỏi trên một cách hòa bình và nhanh chóng tạo nên một môi trường chính trị với sự tham gia của những nhân tài thật tâm yêu nước để dẫn dắt quốc gia mau chóng thoát khỏi khó khăn và tiến nhanh đến dân chủ và thịnh vượng.

 

5. Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 được khởi xướng bởi 72 nhân sĩ trí thức  (gọi tắt là Kiến nghị 72) đáp ứng hầu hết những yêu cầu và đòi hỏi trên và đang được hưởng ứng ngày càng nhiều bởi đồng bào trong và ngoài nước.

Trên cơ sở đó, Phong trào Con đường Việt Nam tuyên bố ủng hộ Kiến nghị 72, và kêu gọi nhân dân trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần hãy ký tên vào bản kiến nghị này để yêu cầu việc sửa đổi hiến pháp phải theo ý nguyện của nhân dân.

 

Để ký tên vào Kiến nghị 72 vui lòng truy cập vào đường dẫn: http://www.boxitvn.net/bai/44588 và làm theo hướng dẫn.

 

Lời kêu gọi này được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh, Phong trào Con đường Việt Nam cũng kêu gọi các phương tiện truyền thông cá nhân như blog, messenger hưởng ứng lời kêu gọi này bằng cách treo khẩu hiệu “Ủng hộ ký tên vào Kiến nghị 72” kèm với đường dẫn nói trên. Xin chân thành cảm ơn.

 

 Ngày 22 tháng 02 năm 2013

 

TM. PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi

 

THE VIETNAM PATH

 

CALL FOR SUPPORT & SIGNING THE PETITION

TO MAKE CHANGES IN THE CONSTITUTION OF VIETNAM

 

 

It is apparent that:

 

1.  Vietnam is currently facing very high risks of economic and social deterioration while the state’s sovereignty is being threatened.  The present situation calls for widespread political reforms to strengthen the country.

 

2.  To respect and protect human rights’ laws, as well as to guarantee that these actions will be carried out in reality, are not only the requirements of the United Nation’s Universal Declaration of Human Rights and International Human Rights Laws, but also the standard and foundation essential for the development of democracy, civilization, and prosperity for  all people around the globe.

 

3.  For the people of Vietnam, the need  to have their political rights protected is on the rise.  This need is not only a legitimate and legal demand but, given the state the country is in, also necessary to re-define a governing model in which the government is truly owned by the people.  This is necessary in order to unite, reconcile, and concentrate the people’s strength to lift the country over the current survival challenges toward a stable development.

 

4.  Rewriting the Constitution of Vietnam is a chance to peacefully and timely address all requests and demands in order to create a political environment for patriotic talents to involve and quickly lead the country through difficulties, toward a democratic and prosperous future.

 

5. The Petition for Making Change to the 1992 Constitution (also known as Petition-72), initiated by 72 intellectual figures, satisfies all demands and requests mentioned above.  It is gaining increasing support from Vietnamese people within the country and abroad.

 

On that basis, The Vietnam Path is announcing our support for Petition-72.  We ask every citizen, domestic and abroad, to sign this petition demanding that the process of making changes to the Constitution needs to adhere to the will of the people.

 

To sign Petition-72, please visit this page: http://www.boxitvn.net/bai/44588 and follow the instructions.

 

This call for action is being distributed widely on all public media in the U.S. and abroad in both Vietnamese and English.  The Vietnam Path also asks all personally-owned public media such as blogs and messengers to respond to this call for support and signing by posting the slogan “Support the signing of Petition-72” along with the link listed above.  We are truly appreciative. 

  

February 22, 2013

 ON BEHALF OF THE VIETNAM PATH     

Dr. Ngai X. Nguyen, MD

 

 

 
banner
- (Am Lich)
Home Page
Tài Liệu
NHỚ LÊ CÔNG ĐỊNH
THƯ GIẢI TRÌNH CỦA LÊ THĂNG LONG
THÂN PHỤ CỦA TRẦN HUỲNH DUY THỨC NÓI VỀ PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
Phong trào con đường Việt Nam và Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới.
Phong trào Con đường Việt Nam 
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức
Thư gởi
Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Đan Mạch
Đã đến lúc dân
phải nói
Disclaimer
SaigonBao.com
1999-2021 All rights reserved