banner
Home Page
vanhoc

Home
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Liên Lạc - Contact
Liên Lạc - Contact
 
 
 
 
Tin Tức - News
Âm Nhạc
Cộng Đồng
Dân Chủ
Health & Nature
Nails & Beauty
Phụ Nữ
Sức Khoẻ
Thành Phố
Tin Tổng Hợp
Kinh Tế / Thương Mại
Công Nghiệp
Cần Thiết
Directory
Phụ Trang
Mobile Version
BaoThoiSu.com
BaoPhongSu.com
BaoTuDo.com
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
Biển Đông - Công Nghiệp  - Kinh Tế - Kỹ Thuật - Năng Lượng - Ngoại Giao - Nông Nghiệp - Quân Sự  
Quốc Phòng - Thế Giới - Thương Mại - Tin Việt Nam - Tin Cộng Sản - Truyền Hình - Vietnam News
 
 
 
 
Trang Nhà Tài Liệu - Dân Chủ
 
Kẻ Sĩ
Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858)
 
Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt,
Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên. 
Có giang sơn thì sĩ đã có tên,
Từ Chu Hán, vốn sĩ này là quý.

Miền hương đảng đã khen rằng hiếu nghị,
Đạo lập thân phải giữ lấy cương thường.
Khí hạo nhiên chí đại, chí cương,
So chính khí đã đầy trong trời đất.

Lúc vị ngộ hối tàng nơi bồng tất, 
Hiêu hiêu nhiên điếu Vị, canh Sằn. 
Xe bồ luân  dầu chưa gặp Thang Văn,
Phù thế giáo một vài câu thanh nghị.

Cầm chính đạo tịch tà, cự bí,
Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên. 
Rồng mây khi gặp hội ưa duyên
Đem quách cả sở tồn làm sở dụng.

Trong lang miếu, ra tài lương đống,
Ngoài biên thùy rạch mũi can tương.
Làm sao cho bách thế lưu phương,
Trước là sĩ sau là khanh tướng.

Kinh luân khởi tâm thượng,
Binh giáp tàng hung trung.
Vũ trụ chi gian giai phận sự,
Nam nhi đáo thử thị hào hùng. 

Nhà nước yên mà sĩ được thung dung,
Bấy giờ sĩ mới tìm ông Hoàng Thạch. 

Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch,
Tiêu dao nơi hàn cốc, thanh sơn,
Nào thơ, nào rượu, nào địch, nào đờn,
Đồ thích chí chất đầy trong một túi.
Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới,
Gẩm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh,
Này này sĩ mới hoàn danh.

 
 
 
Home Page