banner
Home Page
vanhoc

Home
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Liên Lạc - Contact
Liên Lạc - Contact
 
 
 
 
Tin Tức - News
Âm Nhạc
Cộng Đồng
Dân Chủ
Health & Nature
Nails & Beauty
Phụ Nữ
Sức Khoẻ
Thành Phố
Tin Tổng Hợp
Kinh Tế / Thương Mại
Công Nghiệp
Cần Thiết
Directory
Phụ Trang
Mobile Version
BaoThoiSu.com
BaoPhongSu.com
BaoTuDo.com
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
Human rights - Tài Liệu - Dân Chủ
 
 
 
 
 
 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--*--

ĐƠN KIỆN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Kính gửi:

1/ Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam!

2/ Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam!

3/ Bộ công an Việt Nam!

4/ Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh!

5/ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh!

6/ Công an thành phố Hồ Chí Minh!

7/ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

8/ Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng!

9/ Văn phòng chủ tịch nước Việt Nam!

10/ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang!

11/ Bộ tư pháp Việt Nam!

12/ Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

13/ Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng!

14/ Bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam!

15/ Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng!

16/ Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Việt Nam!

17/ Toàn thể đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam!

18/ Toàn thể công chức chính quyền Việt Nam!

19/ Toàn thể lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam!

20/ Toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài!

21/ Toàn thể doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế!

22/ Hội đồng bảo an Liên hợp quốc!

23/ Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc!

24/ Hội đồng ASEAN và Liên hợp quốc!

25/ Toàn thể phóng viên, cơ quan ngôn luận Việt Nam và quốc tế!

26/ Toàn thể luật sư, công ty luật, hội luật sư, liên đoàn luật sư Việt Nam và quốc tế!

27/ Các tổ chức phi chính phủ và tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế!

28/ Bộ quốc phòng Việt Nam!

29/ Chính phủ, cơ quan ngoại giao, nhân dân các quốc gia ASEAN và thế giới!

30/ Lực lượng dân chủ Việt Nam!

31/ Tòa án công lý quốc tế!

32/ Tòa án hình sự quốc tế!

 

Tôi là chí sĩ yêu nước, chí sĩ vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại Lê Thăng Long, bí danh là Lincoln Lê. Tôi sinh ngày 06/04/1967, chứng minh nhân dân của tôi số 021888818, cấp tại TP.HCM. Hộ khẩu thường trú và nơi ở của tôi tại 80 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. Nay tôi làm đơn này gửi tới các cơ quan và công chức chính quyền Việt Nam có thẩm quyền để chính thức khởi kiện đối với đảng Cộng sản Việt Nam. Lý do khởi kiện của tôi như sau:

 

I/ LÝ DO KHỞI KIỆN THỨ NHẤT: Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất sai lầm về tư duy nhận thức, từ đó đã lãnh đạo xã hội Việt Nam phát triển không tốt. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin làm nền tảng lý luận cơ bản để tư duy nhận thức lãnh đạo xã hội Việt Nam. Tôi có thể chứng minh rõ ràng hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin sai lầm và thiếu sót hơn 99%. Tư duy nhận thức sai lầm ắt sẽ dẫn đến hậu quả xấu ở thực tiễn khi hành động.

 

Tôi cần phải viết hết nhiều ngàn trang giấy khổ A4 mới có thể chỉ ra hết những sai lầm và thiếu sót của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin. Trong đơn này tôi xin nêu ra một số sai lầm thiếu sót cơ bản của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin. Các Mác là ông tổ sáng lập hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin đã đưa ra một số nhận định cơ bản sau trong hệ lý luận của ông ta sáng lập ra là:

 

1/ Tất cả những ai sở hữu tài sản tư nhân có thuê lao động là thuộc về giai cấp bóc lột tức là giai cấp tư bản, tư sản, địa chủ.

 

2/ Tất cả những ai là người lao động làm thuê thuộc về giai cấp bị bóc lột.

 

3/ Giai cấp tiểu tư sản tức là giai cấp bóc lột nhỏ là thuộc những thành phần trong xã hội như sau: trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên, nhà báo, tiểu thương, tiểu chủ.

 

4/ Cần phải sử dụng bạo lực để cưỡng đoạt tài sản tư hữu tư nhân để làm thành tài sản sở hữu công cộng toàn dân.

 

5/ Các Mác chủ trương thực hiện thế giới đại đồng có nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn hình thức sở hữu kinh tế tư nhân để trở thành sở hữu công cộng trên toàn thế giới.

 

Tôi xin phân tích chứng minh ngay lập tức toàn bộ những nhận định tôi vừa nêu trên theo quan điểm của Các Mác là sai lầm và thiếu sót rất lớn. Để dễ hiểu tôi xin nêu ví dụ, sự kiện cụ thể để chứng minh.

 

Ngài A. Lincoln là một vị tổng thống được rất nhiều nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân thế giới mến mộ. Ngay giữa nhiệm kỳ làm tổng thống của ngài A. Lincoln thì quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành đạo luật nghiêm cấm tuyệt đối không được sử dụng lao động nô lệ đối với người da đen. Kể từ đó tại Hoa Kỳ tuyệt đối không còn sự cưỡng bức lao động, người lao động và giới doanh nhân được bình đẳng về quyền con người.

 

Khi doanh nhân cưỡng bức lao động như nô lệ đối với người lao động, khi người lao động không được bình đẳng quyền con người đối với doanh nhân, khi doanh nhân không trả thu nhập hoặc trả thu nhập cho người lao động thấp hơn mức cống hiến kết quả thực tế cho doanh nghiệp thì khi đó doanh nhân thuộc về giai cấp bóc lột và người lao động thuộc về giai cấp bị bóc lột.

 

Khi người lao động không bị doanh nhân cưỡng bức lao động như nô lệ, khi doanh nhân trả thu nhập cho người lao động bằng với sự cống hiến hữu ích của họ cho doanh nghiệp thì khi đó doanh nhân không thuộc về giai cấp bóc lột và người lao động không thuộc về giai cấp bị bóc lột.

 

Trên thực tế có hai loại hình kinh tế tư nhân là kinh tế tư nhân có bóc lột và kinh tế tư nhân không có bóc lột. Kinh tế  tư nhân gọi  là kinh tế tư bản. Tư bản trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp gọi là tư sản. Tư bản trong lĩnh vực nông nghiệp gọi là địa chủ. Không thể gọi kinh tế tư nhân không có bóc lột gọi là kinh tế tư sản. Các Mác đã rất sai lầm và thiếu sót khi qui kết gộp cả 2 hình thức kinh tế tư nhân có bóc lột và kinh tế tư nhân không có bóc lột trở thành kinh tế tư bản.

 

Trên thế giới có khoảng 30 quốc gia ứng dụng hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin trở thành những quốc gia cộng sản – xã hội chủ nghĩa. Tại những quốc gia cộng sản đó đều đã tiến hành sử dụng bạo lực để quốc hữu hóa toàn bộ hoặc gần toàn bộ tài sản tư liệu sản xuất sở hữu tư nhân để làm thành tài sản tư liệu sản xuất công cộng toàn dân xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế chỉ có khoảng 1% doanh nhân bị quốc hữu hóa tài sản sở hữu tư nhân là thuộc về giai cấp bóc lột thực sự. Còn lại khoảng 99% doanh nhân bị quốc hữu hóa tài sản sở hữu tư nhân là thuộc loại doanh nhân không bóc lột.

 

Trong thế kỷ 20 tại các quốc gia cộng sản trên thế giới đã có nhiều doanh nhân lương thiện không bóc lột bị cưỡng bức tịch thu tài sản, bị bỏ tù, bị xử tử hình, bị ngược đãi. Lợi ích đem lại cho nhân loại quá ít mà sự độc ác đem lại cho nhân loại thì quá nhiều khi ứng dụng hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin.

 

Trên thực tế nhiều thành phần trong xã hội như: trí thức, nhà giáo, giáo viên, học sinh, sinh viên, văn nghệ sĩ, tiểu thương, tiểu chủ họ không hề tham gia bóc lột, cho dù là bóc lột nhỏ cũng không hề có. Do vậy, Các Mác kết luận những thành phần xã hội này thuộc về giai cấp tiểu tư sản tức là giai cấp bóc lột nhỏ, Các Mác đã sai lầm hoàn toàn và quá độc ác khi đưa ra nhận định quy kết vô lý này.

 

Theo sự phân tích chứng minh sơ bộ của tôi vừa nêu ra thì có thể kết luận tại Hoa Kỳ từ giữa nhiệm kỳ làm tổng thống của ngài A. Lincoln về trước thì Hoa Kỳ là chế độ tư bản về kinh tế và chính trị. Ngược lại từ giữa nhiệm kỳ làm tổng thống của ngài A. Lincoln đến nay Hoa Kỳ không còn thuộc chế độc bóc lột, do vậy Hoa Kỳ không còn là chế độ kinh tế và chính trị tư bản nữa. Tôi tạm đặt cho kinh tế tư nhân không có bóc lột là kinh tế cộng đồng.

 

Có hai hình thái kinh tế cộng đồng là kinh tế cộng đồng tư nhân và kinh tế cộng đồng tập thể. Kinh tế cộng đồng tập thể chính là kinh tế xã hội chủ nghĩa.

 

Hoa Kỳ hiện nay không phải là quốc gia tư bản mà là quốc gia kinh tế cộng đồng tư nhân. Cu Ba và Bắc Triều Tiên hiện nay là kinh tế cộng đồng xã hội chủ nghĩa.

 

Việt Nam cải cách nền kinh tế từ năm 1986 đến nay. Trung Quốc cải cách nền kinh tế từ năm 1978 đến nay. Hiện nay Việt Nam và Trung Quốc tồn tại 2 loại hình sở hữu tài sản tư liệu sản xuất gồm sở hữu tư nhân và sở hữu tập thể. Như vậy hiện nay Việt Nam và Trung Quốc là kinh tế hỗn hợp gồm kinh tế cộng đồng tư nhân với kinh tế cộng đồng tập thể. Quan hệ kinh tế chính là bản chất sâu sắc nhất của quan hệ chính trị. Bản chất quan hệ kinh tế nào thì bản chất chính trị là thế ấy. Do vậy chính trị Việt Nam và Trung Quốc hiện nay thực tế là chính trị hỗn hợp giữa chính trị xã hội chủ nghĩa và chính trị cộng đồng tư nhân. Việt Nam và Trung Quốc ngày nay không phải là quốc gia hoàn toàn là chính trị xã hội chủ nghĩa.

 

Tôi cùng một nhóm trí thức, doanh nhân người Việt Nam đã sáng lập hệ lý luận mới có tên là hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng. Chúng tôi đã chắt lọc toàn bộ tinh hoa và loại bỏ hoàn toàn những sai lầm của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin để viết thành hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng. Trong hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng còn có tinh hoa của nhiều hệ lý thuyết khác cùng với có thêm rất nhiều sự sáng tạo mới của nhóm chúng tôi.

 

Nhóm chúng tôi muốn tặng miễn phí hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng cho đảng cộng sản Việt Nam, đảng cộng sản Trung Quốc, đảng cộng sản Cu Ba, đảng cộng sản Triều Tiên, và toàn nhân loại để giúp xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin có quá nhiều sai lầm và thiếu sót ở trên trần gian này.

 

Tôi kiện đảng cộng sản Việt Nam ra pháp luật nhưng đồng thời tôi cũng kiện đảng cộng sản Việt Nam trong trái tim, khối óc của mọi đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, công chức chính quyền Việt Nam, nhân dân Việt Nam. Tục ngữ có câu: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”! Tôi vì yêu thương, trách nhiệm với đảng cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam nên buộc phải kiện đảng cộng sản Việt Nam. Làm ơn có thể mắc oán nhưng tôi vẫn gắng làm. Tôi muốn giúp cho đảng cộng sản Việt Nam sớm sáng mắt, sáng lòng nhận thức ra những sai lầm và thiếu sót của mình. Tôi hy vọng, mong đợi đảng cộng sản Việt Nam biết lịch sự, sẽ biết cảm ơn tôi, không trả thù, không lấy oán để trả ơn đối với tôi.

 

II/ LÝ DO KHỞI KIỆN THỨ HAI: Đảng cộng sản Việt Nam đã rất độc tài và vi phạm nghiêm trọng quyền con người đối với nhân dân Việt Nam. Tôi xin chứng minh, phân tích điều này:

 

Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức ASEAN và Liên hợp quốc. Việt Nam là ủy viên hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 3 năm từ 2014 đến 2016. Khi tham gia các tổ chức này Việt Nam đã phải cam kết tuyệt đối tôn trọng những công ước quốc tế mà các tổ chức này ban hành còn hiệu lực.

 

Tôi và nhân dân Việt Nam vừa là công dân nước Việt Nam nhưng đồng thời còn là công dân ASEAN công dân thế giới nữa. Do vậy tôi và nhân dân Việt Nam có quyền được hưởng đầy đủ, trọn vẹn tất cả những nội dung bản công ước quốc tế mà tổ chức ASEAN và Liên hợp quốc đã ban hành còn hiệu lực.

 

Bản công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên hợp quốc đã ban hành còn hiệu lực công nhận công dân mọi quốc gia trên toàn thế giới được hưởng những quyền con người tối thiểu như sau:

 

1/ Quyền tự do lập hội. Hội có nhiều hình thái khác nhau như: đảng chính trị, câu lạc bộ sở thích, hội nghề nghiệp, công đoàn, phong trào nhân dân …

 

2/ Quyền tự do ngôn luận, là quyền được thành lập báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân. Tự do viết bài, tự do hội họp, tự do công bố sự thật, tự do trình bày quan điểm riêng của mỗi người trước xã hội là thuộc về quyền tự do ngôn luận.

 

3/ Quyền tự do biểu tình.

 

4/ Quyền tự do tổ chức trưng cầu dân ý.

 

5/ Quyền tự do tôn giáo.

 

6/ Quyền tự do bầu cử và ứng cử.

 

Đối chiếu nội dung bản công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên hợp quốc ban hành còn hiệu lực thì tại Việt Nam từ nhiều năm qua đến nay đã vi phạm rất nghiêm trọng nhiều quyền con người của nhân dân Việt Nam.

 

Điều 4 Hiến pháp Việt Nam có xác nhận là đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện xã hội Việt Nam. Do vậy đảng cộng sản Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sự vi phạm quyền con người đối với nhân dân Việt Nam.

 

III/ LÝ DO KHỞI KIỆN THỨ BA: Cho đến nay Việt Nam vẫn còn là 1 trong 50 quốc gia nghèo nhất thế giới. Chính đảng cộng sản Việt Nam cũng công khai thừa nhận có một số bộ phận không nhỏ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam bị tha hóa biến chất về đạo đức, tham nhũng và lãng phí rất nhiều. Tôi và nhiều người dân Việt Nam nhận thấy đảng cộng sản Việt Nam quá bất tài trong việc lãnh đạo xã hội Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam đã ngăn cản nhiều người có tài cao và đức lớn ngoài đảng cộng sản Việt Nam được cống hiến nhiều lợi ích cho xã hội Việt Nam.

 

Đảng cộng sản Việt Nam quá bảo thủ, tự ái, độc tài, bất tài nhưng lại luôn ngộ nhận tự nhận mình là tài cao, đức lớn. Đảng cộng sản Việt Nam đúng thật sự là quá ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Nhiệt tình cộng với ngu dốt trở thành đại phá hoại đó là điều mà đảng cộng sản Việt Nam thường xuyên mắc phải từ nhiều năm qua đến nay.

 

Tôi xin đảng cộng sản Việt Nam hãy sớm cầu thị, dẹp bỏ bớt sự tự ái và bảo thủ để tạo điều kiện cho những người tài cao, đức lớn của dân tộc Việt Nam được cống hiến. Xin đảng cộng sản Việt Nam cùng với chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam hãy sớm cấp phép cho tôi được tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới. Hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới sẽ bàn về những vấn đề cải cách phát triển nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. Tôi là người chủ trì và thuyết trình chính tại hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới. Theo kế hoạch tôi lập ra nếu được thực hiện thì chỉ trong từ 10 năm đến 20 năm sẽ đưa Việt Nam trở thành 1 trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, từ 20 đến 30 năm sẽ đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới.

 

Tôi còn hàng ngàn lý do khác muốn đưa ra để khởi kiện đảng cộng sản Việt Nam. Trong đơn này tôi xin tạm nêu 3 lý do để khởi kiện đảng cộng sản Việt Nam.  Tôi đề nghị mức án, mức hình phạt, phương án xử lý đối với đảng cộng sản Việt Nam như sau:

 

1/ Đảng cộng sản Việt Nam phải sớm tiến hành cải cách để trở thành một đảng thực sự dân chủ toàn diện!

 

2/ Đảng cộng sản Việt Nam phải tuyệt đối tôn trọng quyền con người đầy đủ, toàn diện đối với nhân dân Việt Nam theo đúng nội dung bản công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên hợp quốc đã ban hành còn hiệu lực.

 

3/ Toàn bộ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam trong liên tục 1 năm, mỗi ngày 1 lần dành ra 15 phút hãy tự thắp hương lên bàn thờ Tổ tiên rồi đứng im chắp tay cầu nguyện sám hối xin Tổ tiên tha thứ lỗi lầm về việc đảng cộng sản Việt Nam đã gây ra tội ác, sai lầm trong quá khứ đối với xã hội Việt Nam.

 

Với tội lỗi, sai lầm quá lớn, quá nhiều của đảng cộng sản Việt Nam thì mức hình phạt, phương án xử lý tôi đưa ra có lẽ thực sự là đã quá giơ cao đánh khẽ đối với đảng cộng sản Việt Nam.

 

Đảng cộng sản Việt Nam hãy sớm lập công chuộc tội đối với nhân dân Việt Nam và tôi. Chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam đã bắt giam tù và xử án oan sai đối với tôi 5 năm tù giam, 3 năm quản chế. Tôi mong đảng cộng sản Việt Nam sớm cùng với chính quyền Việt Nam hãy sớm minh oan cho tôi như đã từng minh oan cho ông Nguyễn Kim Ngọc cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc trước đây.

 

Đơn kiện này vừa là thật nhưng đồng thời cũng là phép thử nhiệm màu đối với những cơ quan thi hành pháp luật Việt Nam. Theo dõi trên các cơ quan ngôn luận gần đây có quá nhiều thông tin về những vụ xử án oan sai, bức cung, nhục hình đối với nhân dân Việt Nam. Người dân Việt Nam hay nói: Khi con mèo ăn vụng miếng thịt nhỏ thì bị người ta đuổi đánh tơi bời, ngược lại khi nhìn thấy con hổ tới cắp luôn con heo, lợn nhà mình thì nhiều người lại bỏ trốn chạy. Vậy liệu cơ quan thi hành pháp luật Việt Nam có dám xử án, xử lý những sai lầm, thiếu sót, tội ác của đảng cộng sản Việt Nam hay không ?!

 

Tôi đề nghị các cơ quan, công chức chính quyền Việt Nam có trách nhiệm hãy trả lời cho tôi trong vòng 45 ngày kể từ khi tôi gửi đơn và công bố rộng rãi đơn kiện này.

 

Tôi xin chúc toàn thể công chức chính quyền Việt Nam và đảng cộng sản Việt Nam, lực lượng dân chủ Việt Nam, đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc!

 

Mọi liên lạc với tôi xin quý vị và các bạn thông qua địa chỉ nhà riêng của tôi tại 80 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. Email: thanglong67@gmail.com . ĐTDD:+84-967375886.

 

Sài Gòn – TP.HCM, ngày 07/01/2015,

Chí sĩ yêu nước, chí sĩ vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại Lê Thăng Long – Lincoln Lê.

 

 
Home Page