banner
 
Home Page
vanhoc

Home
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Liên Lạc - Contact
Liên Lạc - Contact
 
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
Human rights - Tài Liệu - Dân Chủ
 
 
 
 
   
   
   
   
 
Khối 8406

*

Lời kêu gọi biểu tình trên mạng đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 

Khối 8406 kêu gọi toàn thể Đồng bào trong và ngoài nước hãy dũng cảm và công khai làm một cuộc biểu tình trên mạng internet từ nay cho đến hết tháng 02-2015, để chống lại Điều 4 Hiến pháp cực kỳ phản động và phi dân chủ, bằng cách tự chụp hình, tay cầm bảng ghi một trong ba dòng chữ sau đây:
1- Yêu cầu (/Đòi hỏi/Phải) hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp;
2- Phải hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp vì…. (thêm ý);
3- Phải hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp để…. (thêm ý); 
Sau đó đưa lên internet, tới các trang blog cá nhân, các trang mạng xã hội (Facebook, Twitter…) và gởi đến các trang web đấu tranh dân chủ. Hoặc gởi về địa chỉ email: xoabodieu4hienphap@gmail.com


 
 
Home Page