Thông báo thay đổi Mô hình phát triển Phong trào Con Đường Việt Nam

 

Thưa các bạn!

Phong trào Con đường Việt Nam chính thức được phát động ngày 10/06/2012 và đi vào hoạt động đã được 03 tháng với sự hình thành Ban Quản Trị và Ban Điều Hành Phong trào, cùng việc phát động cuộc thi viết “Quyền con người và tôi” nhằm hỗ trợ cho các hoạt động vì mục tiêu: “Làm cho quyền con người được tôn trọng, bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam”.

Đây cũng là thời gian để Nhóm khởi xướng nghiên cứu mô hình phát triển Phong trào sao cho phù hợp với tôn chỉ ban đầu, tình hình thực tế và các quy định của pháp luật.

Sau khi công bố các quy chế quản trị điều hành và nguyên tắc thành viên, Phong trào đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích của người dân Việt Nam trong và ngoài nước, và các cơ quan nhà  nước. Tựu trung, các ý kiến ấy nhấn mạnh đến một hình thái tổ chức mở, đề cao tinh thần tự nguyện của các thành viên đồng thời làm sao để không vi phạm đến các quy định căn bản của luật pháp Việt Nam. Tất cả không ngoài mục đích vì sự phát triển của phong trào về dài hạn, trong hoàn cảnh đặc thù của tổ chức xã hội Việt Nam đương thời.

Từ những cơ sở trên, Nhóm khởi xướng Phong trào Con đường Việt Nam quyết định áp dụng mô hình phát triển Phong trào mới như mô tả dưới đây bắt đầu từ hôm nay. Mô hình Ban quản trị, Ban Điều hành cùng quy chế và nguyên tắc thành viên trước đây sẽ ngưng không áp dụng nữa kể từ thông báo này.

Theo mô hình mới, Nhóm khởi xướng Phong trào chỉ đóng vai trò hỗ trợ và gợi mở các ý tưởng phát triển. Hoạt động cụ thể và sức sống của Phong trào sẽ được quyết định bởi các Nhóm hoạt động và Chương trình sáng kiến khác nhau, độc lập hoặc tự liên kết với nhau tùy theo nhu cầu và điều kiện thực tế. Hiện nay đã có những người ủng hộ Phong trào ở Bắc Mỹ và Châu Âu đang tiến hành hình thành các Nhóm hoạt động ở những khu vực này với mong muốn huy động nguồn lực cần thiết để hỗ trợ các Nhóm hoạt động và Chương trình sáng kiến ở trong nước.

Với mô hình mới này, Nhóm khởi xướng mong muốn Phong trào trở thành một Phong trào của mọi người - những con cháu Lạc Hồng sẵn sàng đóng góp trí tuệ và sức lực của mình vào sự phát triển bền vững của tổ quốc Việt Nam mà chúng ta từng yêu thương, gắn bó.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của các bạn khắp mọi nơi để làm Phong trào lớn mạnh vì mục tiêu“Làm cho quyền con người được tôn trọng, bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam”.

 

Trân trọng kính chào các bạn.

Đại diện Nhóm khởi xướng,

Lê Thăng Long

 

Bấm vào đây để xem Mô hình phát triển phong trào Con đường Việt Nam.

 

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Phong trào Con đường Việt Nam là một sáng kiến được phát động từ Việt Nam bởi những người khởi xướng nhằm kêu gọi sự quan tâm và hưởng ứng của người Việt Nam trên toàn thế giới để hành động vì mục tiêu: “Làm cho quyền con người phải được tôn trọng, bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam.” Bất kỳ ai cũng có thể tham gia Phong trào theo cách riêng của mình hoặc kết hợp với những người khác miễn là hướng đến mục tiêu nói trên và không đi ngược lại những nguyên tắc, tôn chỉ của Phong trào qui định tại bản Tổng quan về phong trào Con đường Việt Nam (xem tại đây).

Việc hình thành nên các nhóm hoạt động hoặc các chương trình sáng kiến ở những khu vực và quốc gia khác nhau vì mục tiêu của Phong trào sẽ do những người ủng hộ tự nguyện thực hiện theo những hình thức phù hợp với luật pháp ở nước sở tại và không nhất thiết phải theo sự hướng dẫn của những người khởi xướng Phong trào.

Nhóm khởi xướng Phong trào sẽ thiết lập một website tại địa chỉ www.conduongvietnam.org để hỗ trợ hoạt động cho các nhóm hoạt động và các chương trình sáng kiến cho Phong trào ở trong nước và trên toàn thế giới. Sự hỗ trợ này bao gồm cung cấp công nghệ thông tin, kiến thức, sáng kiến và hỗ trợ gây quỹ. Các nhóm Hoạt động hoặc các chương trình Sáng kiến này sẽ được liệt kê chính thức trên trang web của Phong trào Con Đường Việt Nam. Các nhóm Hoạt động hoặc các chương trình sáng kiến nếu không thiết lập website riêng thì cũng có thể đăng ký với Nhóm Khởi xướng Phong trào để có một không gian hoạt động riêng trên website www.conduongvietnam.org. Tuy nhiên vì số lượng có hạn nên Nhóm Khởi xướng sẽ xem xét và lựa chọn những đăng ký phù hợp.

Tuy phát triển theo hướng công khai mở, tự nguyện và độc lập nhưng để bảo đảm tôn chỉ, mục tiêu, phương hướng của Phong trào là làm cho Quyền Con Người được tôn trọng và được bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam, Nhóm khởi xướng Phong trào dành quyền từ chối những cá nhân, tập thể nào nhân danh Phong trào Con Đường Việt Nam nhưng thực tế có những hành động, chủ trương đi ngược lại mục tiêu, tôn chỉ của Phong trào.

---------------

 

 
banner
- (Am Lich)
Home Page
Tài Liệu
NHỚ LÊ CÔNG ĐỊNH
THƯ GIẢI TRÌNH CỦA LÊ THĂNG LONG
THÂN PHỤ CỦA TRẦN HUỲNH DUY THỨC NÓI VỀ PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
Phong trào con đường Việt Nam và Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới.
Phong trào Con đường Việt Nam 
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức
Thư gởi
Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Đan Mạch
Đã đến lúc dân
phải nói
 
 
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com
1999-2021 All rights reserved