Chùa Long Hoa tại Toronto, Canada sẽ tổ chức lớp Việt Ngữ.

 

Để giúp đỡ cho con em Viet Nam hiểu được văn hóa và truyền thống Việt Nam, các em cần phải học được chữ Việt. Vì lý do đó, hiện nầy chùa Long Hoa tại Toronto, Canada sẽ tổ chức lớp Việt Ngữ. Xin thông báo cho quí phụ huynh có còn em nhỏ tuổi ghi danh học chữ Việt. Lớp sẽ khai giảng vào ngày Chủ Nhật, 23/6/2013. Chùa cũng cần thiện nguyện viên dạy tiếng Việt.


Chùa Long Hoa có khoá niệm Phật Kinh Hành từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều một tháng một lần vào ngày Chủ Nhật đầu tháng. Kính mới quí Phật từ tham gia để chuẩn bị hành trang đi về Tây Phương Tịnh Độ - cảnh giới đức Phật A Di Đà.

Mọi chi tiết xin liên lạc Chùa Long Hoa, số phone (416)763-5923 hay (647)768-5923"

 

 

 

 

 
banner
- (Am Lich)
Home Page
Tài Liệu
Tin Tức - News
Âm Nhạc
Cộng Đồng
Công Nghiệp
Dân Chủ
Dầu Khí
Doanh Nghiệp
Health & Nature
Kinh Tế
Kỹ Thuật
Nails & Beauty
Nhà Đất
Ngư Nghiệp
Nông Nghiệp
Phụ Nữ
Saigon Bank
Sức Khoẻ
Tài Liệu
Thành Phố
Thông Báo
Thương Mại
Vàng
Xuất Nhập Khẩu
 
 
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com
1999-2021 All rights reserved