banner
 
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam
vanhoc

 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
ABC
AFP
AP News
BBC
CNN
I.B. Times
Newsweek
New York Times
Reuters
Washington Post
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
- (Am Lich)
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
tinh thanh
 
 
 
Daily News and News Release
 
 
 
 
 


THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỪ OFFICE OF THE MAYOR 
Liên hệ:          Kelsey Nyland, Kelsey.Nyland@seattle.gov

 

Thị Trưởng Durkan Khẩn Thiết Thúc Giục Người Cao Tuổi Chủng Ngừa, Tất Cả Các Cư Dân Hiện Hội Đủ Điều Kiện Đều Có Thể Lập Tức Đăng Ký Vào Danh Sách Thông Báo Lịch Hẹn

Hơn 500 Cư Dân Hội Đủ Điều Kiện Đã Được Đảm Bảo Lịch Hẹn Chủng Ngừa Ngày Thứ Bảy tại Lumen Field Event Center (Trung Tâm Sự Kiện Lumen Field) Qua Danh Sách Thông Báo Lịch Hẹn

Seattle (Ngày 11 tháng 03, 2021) – Sau thông báo về việc Lumen Field Event Center sẽ mở cửa hoạt động lần đầu tiên vào thứ Bảy ngày 13 tháng 3 này, Thị Trưởng Jenny A. Durkan khuyến khích mọi thành viên cộng đồng hội đủ điều kiện của Giai Đoạn 1A và Giai Đoạn 1B, Bậc 1 đăng ký vào danh sách thông báo chủng ngừa của Thành Phố. Khi các thành viên cộng đồng hội đủ điều kiện đăng ký vào danh sách thông báo của Thành Phố, họ sẽ nhận được thông báo qua email khi có lịch hẹn chủng ngừa ở bất kỳ một trong ba địa điểm cố định của Thành Phố tại Rainier Beach, West Seattle, và Lumen Field Event Center. Danh sách thông báo có thể xem tại đây, và cư dân cũng có thể liên hệ Customer Service Bureau (Phòng Dịch Vụ Khách Hàng) theo số 206-684-2489 từ thứ Hai đến thứ Bảy, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều để được hỗ trợ điền biểu mẫu này. Có sẵn dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ qua điện thoại.

Cụ thể, Thị Trưởng thúc giục các thành viên cộng đồng từ 65 tuổi trở lên và chưa được chủng ngừa đăng ký vào danh sách thông báo này. Theo số liệu từ Public Health – Seattle & King County (Sở Y Tế Công Cộng – Quận King & Seattle), tỷ lệ phần trăm số người cao tuổi ở khu vực Seattle chưa tiêm vắc-xin liều đầu tiên là khá lớn.

  • West Seattle, South Seattle, Delridge, Highline: 31,3% số người từ 65 tuổi trở lên chưa tiêm vắc-xin liều đầu tiên.
  • Central Seattle: 34,2% số người từ 65 tuổi trở lên chưa tiêm vắc-xin liều đầu tiên.
  • North Seattle và Shoreline: 21,9% số người từ 65 tuổi trở lên chưa tiêm vắc-xin liều đầu tiên.

"Đây là đại dịch trăm năm mới có một lần. Đó không phải là những gì mà một cá nhân hay một tổ chức có thể một mình đối mặt. Mà cần đến tất cả chúng ta – từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến các nhà từ thiện, tổ chức dựa trên cộng đồng, và tất cả các cấp chính quyền – tận dụng mọi công cụ có được để giúp cộng đồng của chúng ta được chủng ngừa một cách công bằng." Thị Trưởng Durkan phát biểu. “Mỗi người chúng ta đều có một vai trò trong công cuộc đánh bại đại dịch này. Vậy nên, hãy chủng ngừa ngay khi quý vị hội đủ điều kiện. Nếu quý vị chưa hội đủ điều kiện, quý vị có thể giúp người khác trong cộng đồng của quý vị đăng ký lịch hẹn qua danh sách thông báo của chúng tôi. Tôi biết ai cũng mệt mỏi, và tất cả chúng ta đều muốn đại dịch này kết thúc. Nhưng hy vọng đang tới, và bây giờ không phải là lúc để chúng ta từ bỏ những nỗ lực của mình.”

Chỉ hơn 24 giờ qua, gần 1.500 người hội đủ điều kiện đã đăng ký vào danh sách thông báo của Thành Phố. Các cư dân từ 65 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất trong số những người ghi tên trong danh sách thông báo của Thành Phố. Từ danh sách thông báo, hơn 500 người đã đăng ký được lịch hẹn chủng ngừa tại Lumen Field Event Center vào thứ Bảy ngày 13 tháng 3 này, ngoài ra còn có hơn 600 người đã được đăng ký thông qua việc hợp tác với các tổ chức dựa vào cộng đồng và các tổ chức dựa vào niềm tin phục vụ cho các cộng đồng Black, Indigenous, and People of Color (Người Da Đen, Người Bản Địa và Người Da Màu), người cao tuổi, người nhập cư và người tị nạn.

Ngày hôm qua, Thị Trưởng Jenny A. Durkan đã thông báo Địa Điểm Chủng Ngừa Cộng Đồng mới tại Lumen Field Event Center sẽ mở cửa vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021. Đây là địa điểm hợp tác giữa Thành Phố Seattle, First & Goal Inc., và Swedish. Ban đầu, địa điểm này sẽ chủng ngừa cho khoảng 5.000 người mỗi tuần, nhưng có thể chủng ngừa cho 150.000 người mỗi tuần - hay 22.000 người mỗi ngày - khi hoạt động hết công suất, nếu có đủ nguồn cung cấp. 

Để biết thêm thông tin, gồm cả danh sách thông báo, hãy truy cập trang web chủng ngừa của Thành Phố tại www.seattle.gov/vaccine. Trang web có thông tin chủng ngừa được hiển thị bằng bảy ngôn ngữ, và dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cũng được cung cấp qua điện thoại.

Ngay cả khi vắc-xin đến được với nhiều cư dân hơn, các biện pháp y tế công cộng như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vui lòng tiếp tục tuân thủ tất cả các hướng dẫn y tế công cộng và truy cập trang web này của Public Health – Seattle & King County để biết thêm thông tin.

 
 
Home Page
 
 
 
Asia News
 
Asia
Australia
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand