banner
 
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam
vanhoc

 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
ABC
AFP
AP News
BBC
CNN
I.B. Times
Newsweek
New York Times
Reuters
Washington Post
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
- (Am Lich)
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
tinh thanh
 
 
 
Daily News and News Release
 
 
 
 
 


THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỪ OFFICE OF THE MAYOR 
Liên hệ:          Kelsey Nyland, Kelsey.Nyland@seattle.gov

 

Thành Phố Seattle Mở Rộng Nỗ Lực Chủng Ngừa Với Nhiều Phòng Khám Chủng Ngừa Cố Định Trên Khắp Thành Phố

Các Phòng Khám Xét NghiệmCộng Đồng và Chủng Ngừa COVID-19 Tại Rainier Beach và West Seattle Hiện Đang Mở Cửa Dài Hạn

Thành Phố Seattle, Swedish, và First & Goal Inc. Ký Hợp Đồng để Vận Hành Địa Điểm Chủng Ngừa Hàng Loạt tại Trung Tâm Sự Kiện Lumen Field

 

Seattle (Ngày 01 tháng 03, 2021) – Hôm nay, Thị Trưởng Jenny A. Durkan đã cùng các đối tác chính phủ, đối tác chăm sóc sức khỏe, và đối tác cộng đồng tại Phòng Khám Xét Nghiệm Cộng Đồng và Chủng Ngừa mới tại Rainier Beach thông báo về giai đoạn kế tiếp của nỗ lực chủng ngừa mở rộng của Thành Phố. Thành Phố Seattle đang mở rộng chiến lược chủng ngừa di động trên khắp thành phố và mở các địa điểm chủng ngừa mới, cố định—bao gồm một địa điểm chủng ngừa hàng loạt vào cuối tháng này.

Các hoạt động mở rộng của Thành Phố Seattle như sau:

  1. Hợp tác với UW Medicine về Mobile Vaccination Teams (Đội Ngũ Chủng Ngừa Di Động) mới của UW Medicine, ban đầu họ sẽ thực hiện việc chủng ngừa hàng trăm liều vắc-xin mỗi tuần cho các cộng đồng có nguy cơ cao;
  2. Hợp tác với Swedish về việc tiếp tục các phòng khám chủng ngừa di động hiện có của Swedish;
  3. Đưa vào hoạt động hai Phòng Khám Xét Nghiệm Cộng Đồng và Chủng Ngừa COVID-19 cố định, dài hạn tại Rainier Beach và West Seattle, ban đầu cả hai phòng khám này sẽ thực hiện việc chủng ngừa khoảng 2,000 liều vắc-xin mỗi tuần; và
  4. Với sự hợp tác của Swedish và First & Goal Inc., Thành Phố sẽ sớm đưa vào hoạt động một địa điểm chủng ngừa hàng loạt tại Trung Tâm Sự Kiện Lumen Field, ban đầu điểm này sẽ thực hiện việc chủng ngừa khoảng 5,000 liều vắc-xin mỗi tuần.

“Với các liều vắc-xin bổ sung và sự gia tăng tuy nhỏ nhưng ổn định trong các tuần sắp tới, Thành Phố Seattle hiện đã sẵn sàng để mở rộng đáng kể nỗ lực chủng ngừa của thành phố để phục vụ cho hàng nghìn cư dân Seattle dễ bị tổn thương hơn. Chúng ta đã cố gắng làm việc trong nhiều tháng cho nỗ lực to lớn chưa từng có này. Chúng ta đã có sẵn các cơ sở hạ tầng, chỉ còn cần có vắc-xin,” Thị Trưởng Durkan cho biết. “Đây là một bước quan trọng để gia tăng đáng kể tỷ lệ chủng ngừa của Seattle chúng ta, tuy nhiên vẫn còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Đến cuối cùng, sẽ cần đến tất cả chúng ta – chủ lao động, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà từ thiện, công đoàn, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức dựa trên cộng đồng, và tất cả các cấp chính phủ – sử dụng tất cả các công cụ dưới quyền hạn của chúng ta để giúp cộng đồng của chúng ta được chủng ngừa một cách công bằng. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đối tác trên khắp thành phố – cũng như đến Thống Đốc Inslee và Washington State Department of Health (Sở Y Tế Tiểu Bang Washington) – vì sự hợp tác của họ trong việc chủng ngừa cho các cộng đồng dễ tổn thương nhất của chúng tôi.”

Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 1 tháng 3, Seattle Fire Department (SFD, Sở Phòng Cháy Chữa Cháy Seattle) sẽ vận hành hai Phòng Khám Xét Nghiệm Cộng Đồng và Chủng Ngừa dài hạn mới. Các phòng khám này được đặt tại các cơ sở xét nghiệm COVID-19 hiện tại ở Rainier Beach và West Seattle. Với các liều vắc-xin ban đầu, mỗi địa điểm sẽ thực hiện chủng ngừa khoảng 1,000 liều đầu tiên mỗi tuần, hoạt động nhiều ngày trong tuần. Khi hoạt động hết công suất, mỗi địa điểm của SFD có thể thực hiện chủng ngừa 1,000 liều vắc-xin đầu tiên mỗi ngày.

Vì nguồn cung ứng vẫn còn hạn chế, việc đăng ký ở cả hai phòng khám chủng ngừa sẽ chỉ tập trung cho các đăng ký qua giới thiệu, hiện chưa có tùy chọn đăng ký cho công chúng. Do nguồn cung còn giới hạn chế, không thể chủng ngừa cho những người không có lịch hẹn. Tỷ lệ chủng ngừa cho người từ 65 tuổi trở lên tại West Seattle và Rainier Beach hiện vẫn tiếp tục tụt hậu ở phía sau so với những nơi còn lại ở Quận King. Tại các điểm có mã ZIP này, chưa đến một nửa số người từ 65 tuổi trở lên đã được chủng ngừa. Sự chênh lệch này đặc biệt rõ ràng đối với các cộng đồng Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC, Người Da Đen, Người Bản Địa và Người Da Màu).

Bộ phận Aging & Disability Services (Dịch Vụ Cho Người Cao Tuổi & Người Khuyết Tật), Department of Neighborhoods (Sở Phụ Trách Khu Dân Cư), và Office of Immigrant and Refugee Affairs (Văn Phòng Nội Vụ Di Trú Và Tị Nạn) của Thành Phố đã hợp tác với hơn 50 tổ chức tại cộng đồng và dựa vào đức tin phục vụ chủ yếu cho các cộng đồng BIPOC, người cao tuổi, và người nhập cư cùng người tị nạn để đăng ký những người này cho các phòng khám. Trong giai đoạn thí điểm đầu tiên của chương trình vào tháng 2, 83 phần trăm người đăng ký tại phòng khám ở Rainier Beach được xác định là người thuộc cộng đồng BIPOC; 40 phần trăm người đăng ký tại phòng khám ở West Seattle được xác định là người thuộc cộng đồng BIPOC.

Việc xét nghiệm COVID-19 vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện ở cả hai địa điểm tại Rainier Beach và West Seattle. Việc xếp hàng xét nghiệm và chủng ngừa được giãn cách xã hội an toàn và cách xa ít nhất sáu feet, và tất cả nhân viên của SFD đều mang Personal Protective Equipment (PPE, Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân) đúng quy cách.

Theo chỉ thị của Thị Trưởng và qua các công tác do Department of Finance and Administrative Services (Sở Dịch Vụ Tài Chính và Hành Chính) thực hiện, Thành Phố Seattle và First & Goal Inc. đã ký hợp đồng cho phép Thành Phố Seattle và Swedish vận hành một địa điểm chủng ngừa hàng loạt tại Trung Tâm Sự Kiện Lumen Field. Với nguồn cung ứng hiện tại, ban đầu địa điểm chủng ngừa ở Trung Tâm Sự Kiện Lumen Field sẽ thực hiện chủng ngừa khoảng 5,000 liều vắc-xin đầu tiên trong hai ngày một tuần. Khi hoạt động hết công suất và nguồn cung ứng cho phép, địa điểm chủng ngừa hàng loạt có thể thực hiện chủng ngừa 21,000 liều mỗi ngày hay 150,000 liều mỗi tuần cho cả vùng.

Địa điểm chủng ngừa ở Trung Tâm Sự Kiện Lumen Field hiện chưa đi vào hoạt động. Thành Phố và Swedish dự kiến sẽ cho địa điểm này hoạt động vào giữa tháng 3. Việc đặt lịch hẹn sẽ ưu tiên cho các tổ chức tại cộng đồng phục vụ cho các cộng đồng BIPOC, người cao tuổi, và người nhập cư cùng người tị nạn, nhưng các thành viên trong cộng đồng hội đủ điều kiện của DOH  sẽ có thể đăng ký chủng ngừa tại địa điểm này.

“Chúng tôi tự hào được phục vụ cho cộng đồng của chúng ta bằng cách hỗ trợ cho nhu cầu y tế công cộng khẩn cấp qua sự hợp tác của chúng tôi với Thành Phố,” Dr. Guy Hudson, Giám Đốc Điều Hành của Swedish cho biết. “Thông qua nỗ lực không ngừng với phòng khám di động của chúng ta, nơi đã cung cấp dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng của chúng ta bằng cách đảm bảo cho những người có thu nhập thấp và nhóm dân số thiểu số có được sự tiếp cận công bằng với vắc-xin COVID-19, và khi địa điểm chủng ngừa hàng loạt tại Trung Tâm Sự Kiện Lumen Field bắt đầu hoạt động, chúng ta sẽ tiếp tục phục hồi khỏi các tác động của đại dịch này.”

Thành Phố Seattle cũng sẽ tiếp tục hợp tác với cả Swedish và UW Medicine Mobile Vaccination Team, với khả năng chủng ngừa cho hàng trăm cư dân dễ tổn thương và có nguy cơ cao nhất trên khắp Quận King mỗi ngày. Thành Phố, Swedish, và UW Medicine hợp tác chặt chẽ nhằm tránh trùng lặp các nỗ lực và nhằm bảo đảm rằng các cộng đồng từ trước đến nay chưa được chính phủ và hệ thống chăm sóc sức khỏe phục vụ sẽ được chủng ngừa nhờ phương pháp tiếp cận di động. Các đội ngũ di động sẽ ưu tiên cho các hộ gia đình có thu nhập thấp trên khắp Thành Phố cũng như các sự kiện chủng ngừa cộng đồng tại các khu vực có tỷ lệ chủng ngừa thấp. Các đội ngũ di động sẽ gặp gỡ các cộng đồng tại nơi họ cư ngụ, để giảm thiểu sự đi lại và các rào cản về hậu cần.

“UW Medicine tự hào được hợp tác với Thành Phố Seattle, Public Health - Seattle & King County (Cơ Quan Y Tế Công Cộng – Quận King & Seattle) và các đối tác cộng đồng để quản lý vắc-xin, tập trung vào những người thuộc các nhóm dân số đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, bao gồm cộng đồng Người Da Đen, các cộng đồng người da màu, và người có trình độ tiếng Anh hạn chế của chúng ta. Một ví dụ là sự triển khai gần đây của đội ngũ chủng ngừa di động của chúng ta, đã chủng ngừa cho các cư dân ở một cơ sở nhà ở tại Seattle,” Paula Houston, giám đốc công bằng của UW Medicine cho biết.

Kể từ lúc bắt đầu nỗ lực chủng ngừa vào ngày 14 tháng 1, Thành Phố Seattle đã thực hiện chủng ngừa 8,591 liều vắc-xin cho các cư dân Seattle hội đủ điều kiện. Thành Phố đã cung cấp liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên cho 7,502 cư dân Seattle dễ bị tổn thương, và liều vắc-xin thứ hai cho 1,085 cư dân Seattle. Những lần chủng ngừa này đã được thực hiện tại 86 Adult Family Homes (Nhà Ở Dưỡng Lão), 39 chung cư nhà ở giá phải chăng có người cao tuổi, tám điểm chủng ngừa tạm thời, và hai phòng khám cộng đồng thí điểm. Khoảng 70 phần trăm những người được Thành Phố chủng ngừa được xác định là thuộc các cộng đồng BIPOC.

“Chúng tôi trông đợi vào sự chuyển biến các địa điểm của chúng tôi ở Rainier Beach và West Seattle nhằm cung cấp dài hạn cả xét nghiệm cho công chúng lẫn chủng ngừa cho các thành viên cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của chúng ta. Công tác của Seattle Fire Mobile Vaccination Teams của chúng tôi sẽ tiếp tục, và thông qua mô hình linh hoạt bao gồm các phòng khám chủng ngừa, chúng ta có thể thực hiện chủng ngừa hiệu quả các liều vắc-xin do Thành Phố cung cấp cho những người có nhu cầu nhất. Lính cứu hỏa và nhân viên y tế chúng tôi rất vinh dự khi được phục vụ cộng đồng của mình trong vai trò này,” Sở Trưởng Harold Scoggins của Seattle Fire cho biết.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web chủng ngừa của Thành Phố tại www.seattle.gov/vaccine. Trang web có thông tin về chủng ngừa được hiển thị với bảy ngôn ngữ, và dịch vụ hỗ trợ bằng ngôn ngữ cũng có sẵn qua điện thoại.

Kể cả khi nhiều cư dân được chủng ngừa hơn, các biện pháp y tế công cộng như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vui lòng tiếp tục tuân thủ tất cả các hướng dẫn của cơ quan y tế công cộng và truy cập trang web này của Public Health – Seattle & King County để biết thêm thông tin.

 
 
Home Page
 
 
 
Asia News
 
Asia
Australia
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand