banner
 
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam
vanhoc

 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
ABC
AFP
AP News
BBC
CNN
I.B. Times
Newsweek
New York Times
Reuters
Washington Post
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
- (Am Lich)
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
tinh thanh
 
 
 
Daily News and News Release
 
 
 
 
 


THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỪ OFFICE OF THE MAYOR
Liên hệ:           Kelsey Nyland, Kelsey.Nyland@seattle.gov 

Thành Phố Seattle Bắt Đầu Lên Lịch Hẹn Tiêm Liều Vắc-xin Thứ Hai tại Lumen Field Event Center, Rainier Beach và West Seattle

Có Hiệu Lực Tức Thì, Cư Dân hoặc Người Lao Động tại Quận King Đã Tiêm Liều Vắc-xin Thứ Nhất từ Nhà Cung Cấp Khác Có Thể Tiêm Liều Thứ Hai Tại Mọi Địa Điểm ở Thành Phố Seattle

SEATTLE (Ngày 28 tháng 4 năm 2021) – Thị Trưởng Jenny A. Durkan mới đây đã công bố Thành Phố Seattle sẽ bắt đầu lên lịch hẹn chỉ dành cho liều tiêm thứ hai tại các cơ sở chủng ngừa Lumen Field Event Center, Rainier Beach và West Seattle. Trước đó, Thành Phố chỉ chủng ngừa cho những người chưa từng tiêm liều vắc-xin COVID-19 nào. Có hiệu lực tức thì, Thành Phố sẽ bắt đầu chủng ngừa cho những người sinh sống hoặc làm việc tại Quận King và đã tiêm liều thứ nhất từ nhà cung cấp vắc-xin khác.

Thị Trưởng Durkan cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tạo điều kiện để việc tiêm vắc-xin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhiều người dân Seattle đã đi khắp tiểu bang để được tiêm vắc-xin hoặc đang phải vất vả để đặt lịch hẹn tiêm liều thứ hai và giờ đây, ai cũng có thể đặt lịch hẹn tiêm liều thứ nhất hoặc thứ hai nhanh chóng tại các cơ sở của Seattle chúng ta. Chính quyền Thành Phố không thể tự mình chấm dứt đại dịch này – chúng tôi cần quý vị giúp đỡ. Nếu quý vị cần tiêm liều vắc-xin thứ nhất hoặc thứ hai và quý vị hiện đang sinh sống hoặc làm việc tại Quận King, hãy đăng ký để đặt lịch hẹn chủng ngừa ngay hôm nay. Nếu quý vị đã chủng ngừa, hãy là người hàng xóm tốt bụng khi giúp đỡ bạn bè, gia đình, hàng xóm và đồng nghiệp của mình đi tiêm vắc-xin”. 

Thành Phố hiện đang tiêm các vắc-xin Moderna và Pfizer. Cư dân có thể đặt lịch hẹn tiêm liều thứ hai tại đây hoặc có thể gọi tới Customer Service Bureau (Phòng Dịch Vụ Khách Hàng) theo số 206-684-2489, Thứ Hai – Thứ Bảy, từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều để được giúp đặt lịch hẹn.

Hướng dẫn thêm để đảm bảo được tiêm liều thứ hai ở mọi địa điểm trong Thành Phố:

  • Vắc-xin Moderna chỉ dành cho các bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên, còn vắc-xin Pfizer chỉ dành cho các bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên. Hai loại vắc-xin này không thay thế được cho nhau.
  • Bệnh nhân phải chọn loại vắc-xin giống liều tiêm thứ nhất của họ.
  • Nếu đã tiêm liều thứ nhất từ nhà cung cấp khác, bệnh nhân phải cung cấp bằng chứng chủng ngừa bằng phiếu tiêm vắc-xin hoặc hồ sơ chủng ngừa của mình. Bệnh nhân có thể truy cập thông tin tại địa chỉ https://myirmobile.com/.
  • Bệnh nhân phải làm theo hướng dẫn tính thời gian của Centers for Disease Control & Prevention (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) khi đặt lịch hẹn cho liều tiêm thứ hai của họ.

Vẫn còn hàng nghìn lịch hẹn tiêm liều thứ nhất dành cho người dân ở cả bốn cơ sở chủng ngừa liên kết với Thành Phố trong tuần này. Thành Phố khẩn thiết thúc giục những người sinh sống hoặc làm việc tại Quận King và chưa bắt đầu quy trình chủng ngừa đặt lịch hẹn ngay.

Cư dân có thể truy cập www.seattle.gov/vaccine hoặc gọi tới Customer Service Bureau theo số 206-684-2489 để đặt lịch hẹn bất kỳ.

Ngoài việc mở đăng ký đặt lịch hẹn trực tuyến, vào tuần trước, Seattle Fire Department (SFD, Sở Cứu Hỏa Seattle) đã bắt đầu tiêm vắc-xin cho cư dân không cần hẹn trước ở các Trung Tâm Chủng Ngừa Rainier Beach và West Seattle cho bất kỳ người nào từ 60 tuổi trở lên chưa tiêm liều vắc-xin thứ nhất. Mọi người từ 60 tuổi trở lên có thể đến thẳng các trung tâm Rainier Beach hoặc West Seattle và tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ nhất mà không cần hẹn trước. Thành Phố cũng triển khai chương trình Good Neighbor (Người Hàng Xóm Tốt Bụng): Bất kỳ người nào từ 16 tuổi trở lên chưa được chủng ngừa có thể đưa người từ 60 tuổi trở lên cũng chưa được chủng ngừa tới Rainier Beach hoặc West Seattle và SFD sẽ chủng ngừa cho cả hai người mà không cần hẹn trước. Cư dân có thể tìm thêm thông tin tại đây.

Nếu cư dân hoặc người lao động tại Quận King không thể đặt lịch hẹn trong tuần này, họ có thể đăng ký để được đưa vào danh sách người nhận thông báo của Thành Phố và nhận thông báo qua email ngay khi có lịch hẹn tiếp theo tại bất kỳ cơ sở nào trong bốn cơ sở liên kết với Thành Phố.

Để biết thêm thông tin, bao gồm cả danh sách người nhận thông báo, hãy truy cập trang web chủng ngừa của Thành Phố tại www.seattle.gov/vaccine. Trang web có thông tin chủng ngừa được hiển thị bằng bảy ngôn ngữ và dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cũng được cung cấp qua điện thoại.

Ngay cả khi số lượng cư dân được tiêm vắc-xin tăng lên nhưng các biện pháp y tế công cộng như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vui lòng tiếp tục tuân thủ tất cả các hướng dẫn y tế công cộng và truy cập trang web này của Public Health – Seattle & King County (Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King) để biết thêm thông tin.

 
 
Home Page
 
 
 
Asia News
 
Asia
Australia
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand