banner
 
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam
vanhoc

 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
ABC
AFP
AP News
BBC
CNN
I.B. Times
Newsweek
New York Times
Reuters
Washington Post
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
- (Am Lich)
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
tinh thanh
 
 
 
Daily News and News Release
 
 
 
 
 

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY
Ngày: 09/02/21
Liên hệ:  Annie Tran, Chuyên viên quan hệ công chúng cấp cao
E-mail: Annie.Tran@seattle.gov    Văn phòng: (206) 733-9784

Hãy sử dụng Voucher Dân chủ của quý vị cho các cuộc Bầu cử trong năm 2021 của Thành phố Seattle

SEATTLE – Bắt đầu từ ngày 9 tháng 2, Thành phố Seattle sẽ gửi các Voucher Dân chủ có tổng trị giá $100 qua đường bưu điện cho tất cả các cử tri đã đăng ký và những người đã nộp đơn đăng ký tham gia chương trình.

Năm nay sẽ là lần đầu tiên cuộc đua vào vị trí thị trưởng sẽ đủ điều kiện nhận được tài trợ thông qua Voucher Dân chủ. Ngoài ra, cả hai vị trí trong hội đồng thành phố (nói chung) và cuộc đua vào vị trí luật sư thành phố sẽ được bỏ phiếu và đủ điều kiện nhận tài trợ.

Có hai cách để quý vị có thể sử dụng voucher tại nhà một cách thuận tiện và an toàn:

  1. Quý vị có thể gửi lại voucher bằng cách sử dụng phong bì trả trước kèm theo voucher (không cần đóng dấu)
  2. Hoặc làm theo hướng dẫn kèm theo voucher để tạo một tài khoản trực tuyến để gửi voucher trực tuyến cho các cuộc bầu cử này và các cuộc bầu cử trong tương lai.

Làm thế nào để tìm hiểu về các ứng cử viên?
Tất cả các ứng cử viên tranh cử tại Seattle đều được mời nộp một Bản giới thiệu Ứng cử viên dài 200 từ. Đọc Bản giới thiệu Ứng cử viên và tìm hiểu về ứng cử viên tham gia bằng cách truy cập trang web.

“Với sự ra đời của Voucher Dân chủ và chỉ trong hai kỳ bầu cử gần nhất, tỷ lệ người đóng góp ở Seattle đã tăng gần 8% – biến Seattle trở thành thành phố có tỷ lệ người đóng góp cao nhất cho các chiến dịch địa phương”, Wayne Barnett, Giám đốc điều hành của Ủy ban cho biết.

 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.seattle.gov/democracyvoucher hoặc gọi 206-727-8855 (có sẵn thông dịch viên).
###

 

FOR IMMEDIATE RELEASE
Date: February 9, 2021
Contact:  Annie Tran, Senior Public Relations Specialist
E-mail: Annie.Tran@seattle.gov    Office: (206) 733-9784

Use Your Democracy Vouchers for 2021 City of Seattle Elections

SEATTLE – Starting February 9, the City of Seattle will mail all registered voters in Seattle and those who applied for the program their $100 in Democracy Vouchers. This year will be the first time the mayor’s race will be eligible for Democracy Voucher funding. In addition, both city council (at-large) positions and the city attorney’s race will be on the ballot and eligible for funding.

There are two ways you can conveniently and securely use your vouchers at home:

  1. You can either return your vouchers using the pre-paid envelope included with your vouchers (no stamp is required)
  2. Or follow the instructions included with your paper vouchers to create an online account to submit your vouchers online for this and future elections.

How do I learn about the candidates?
All candidates running for office in Seattle are invited to submit a 200-word Candidate Introduction. Read the Candidate Introductions and learn about the participating candidates by visiting the website.

“With the introduction of Democracy Vouchers and in only the last two election cycles, the percentage of Seattle contributors has increased to almost 8% - making Seattle a city with one of the highest percentage of donors to local campaigns,” said Wayne Barnett, the Commission’s Executive Director.

For more information, visit www.seattle.gov/democracyvoucher or call 206-727-8855 (interpreters are available).

 

###

 

Email Signature LogoAnnie Tran (she/her/they)
Sr. Public Relations Specialist
Democracy Voucher Program
City of Seattle - Seattle Ethics & Elections Commission
Office: 206-733-9784   Work Cell: 206-637-4253
Website I Twitter I Facebook

 
 
 
Home Page
 
 
 
Asia News
 
Asia
Australia
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand