banner
 
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam
vanhoc

 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
ABC
AFP
AP News
BBC
CNN
I.B. Times
Newsweek
New York Times
Reuters
Washington Post
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
- (Am Lich)
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
tinh thanh
 
 
 
Daily News and News Release
 
 
 
 
 


THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỪ OFFICE OF THE MAYOR
Liên hệ:           Kelsey Nyland, Kelsey.Nyland@seattle.gov 

Thành Phố Seattle Sẽ Thực Hiện Tiêm 30.000 Liều Vắc-xin Vào Tuần Này; Lượng Phân Bổ Vắc-Xin Một Tuần Lớn Nhất Từ Trước Đến Nay của Thành Phố

Trung Tâm Sự Kiện Lumen Field Sẽ Thực Hiện Tiêm 8.000 Liều Vắc-xin Vào Thứ Tư, Ngày Hoạt Động với Công Suất Cao Nhất tại Lumen Từ Trước Đến Nay

Trung Tâm Chủng Ngừa Cộng Đồng West Seattle Sẽ Thực Hiện Tiêm 5.900 Liều Vắc-xin Johnson & Johnson, Tập Trung vào Nhân Viên Trọng Yếu

Seattle Fire Department Tổ Chức Phòng Khám Chủng Ngừa Tạm Thời cho Nhân Viên Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC, Người Da Đen, Người Bản Xứ và Người Da Màu)

SEATTLE (Ngày 6 tháng 4 năm 2021) – Tuần này, Thị Trưởng Jenny A. Durkan đã công bố kế hoạch chủng ngừa của Thành Phố Seattle trong tuần từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4. Thành Phố Seattle và các đối tác của Thành Phố đã nhận được hơn 30.000 liều vắc-xin COVID-19, đây là mức phân bổ lớn nhất mà Thành Phố nhận được trong một tuần kể từ trước đến nay. Tuần này, Địa Điểm Chủng Ngừa Cộng Đồng tại Trung Tâm Sự Kiện Lumen Field đã thực hiện phân bổ lượng vắc-xin trong ngày lớn nhất từ trước đến nay và Trung Tâm Chủng Ngừa Cộng Đồng ở West Seattle sẽ thực hiện tiêm vắc-xin Johnson & Johnson vaccine cả tuần, tập trung vào các nhân viên trọng yếu. Ngoài ra, Mobile Vaccination Teams (MVT, Nhóm Chủng Ngừa Di Động) của Seattle Fire Department (SFD, Sở Cứu Hỏa Seattle) đã tiêm vắc-xin cho những người vô gia cư trước đây sống trong nhà ở trợ cấp lâu dài và sẽ tổ chức hai phòng khám chủng ngừa tạm thời hợp tác với El Centro de la Raza, Urban League of Metropolitan Seattle (Liên Đoàn Thành Thị của Thành Phố Seattle), và Idris Mosque.

Tất cả các thành viên cộng đồng hội đủ điều kiện cho Giai Đoạn 1A và Giai Đoạn 1B, Bậc 1 – 4 có thể đăng ký nhận danh sách thông báo lịch hẹn chủng ngừa của Thành Phố ngay bây giờ. Khi các thành viên cộng đồng hội đủ điều kiện đăng ký tham gia danh sách thông báo của Thành Phố, họ sẽ nhận được thông báo qua email khi có lịch hẹn chủng ngừa ở bất kỳ một trong bốn địa điểm cố định của Thành Phố tại North Seattle, Rainier Beach, West Seattle, và Trung Tâm Sự Kiện Lumen Field. Quý vị có thể xem danh sách thông báo tại đây, và cư dân cũng có thể liên hệ Customer Service Bureau (Phòng Dịch Vụ Khách Hàng) theo số 206-684-2489 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều để được hỗ trợ điền thông tin vào biểu mẫu này. Có sẵn dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ qua điện thoại.

“Mỗi người chúng ta đều đóng vai trò trong công cuộc đánh bại đại dịch này. Vậy nên, hãy chủng ngừa ngay khi quý vị hội đủ điều kiện. Nếu quý vị chưa hội đủ điều kiện, quý vị có thể giúp người khác trong cộng đồng của quý vị đăng ký lịch hẹn. Tôi biết ai cũng mệt mỏi, và tất cả chúng ta đều muốn đại dịch này kết thúc. Nhưng hy vọng đang tới, và bây giờ không phải là lúc để chúng ta từ bỏ những nỗ lực của mình,” Thị Trưởng Durkan cho biết.
              
“Đại dịch Covid-19 đã khiến tình trạng bất công ngày một trầm trọng, bao gồm cả việc BIPOC tử vong với tỷ lệ cao hơn các nhóm khác. Tỷ lệ này cao hơn có thể liên quan đến tỷ lệ nghèo đói của nhóm người này cao hơn, khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe hạn chế và nhiều người làm việc trong các ngành dịch vụ. Mặc dù một số người có thể làm việc tại nhà, nhưng có hàng triệu người khác đảm nhận những công việc không thể làm tại nhà—không chỉ nhân viên trông coi và nhân viên hộ lý trong bệnh viện mà còn cả nhân viên chăm sóc trẻ em, nhân viên dịch vụ xã hội, nhân viên ngân hàng thực phẩm, nhân viên siêu thị, người giao hàng, công nhân nhà máy và nông trại, thường không có personal protective equipment (PPE, thiết bị bảo vệ cá nhân) đầy đủ. Tại El Centro de la Raza, chúng tôi chia sẻ công việc cùng nhau để mang lại công bằng xã hội, giúp kéo dài cuộc sống của người dân trong cộng đồng, và đảm bảo họ sống tự trọng và có được sự tôn trọng -- tạo điều kiện tiếp cận với vắc-xin là việc rất quan trọng để làm được điều này. Chúng tôi đang tiếp tục thực hiện cam kết của mình với các cộng đồng bị ngoài lề bằng cách trở thành một địa điểm đáng tin cậy mà họ có thể đến và tiếp cận nguồn tài nguyên này, ”Estela Ortega, Giám Đốc Điều Hành của El Centro de la Raza phát biểu.

Kế Hoạch từ Ngày 5 tháng 4 - Ngày 11 tháng 4 cho Các Địa Điểm Chủng Ngừa Cố Định của Thành Phố
Địa Điểm Chủng Ngừa Cộng Đồng tại Trung Tâm Sự Kiện Lumen Field sẽ thực hiện tiêm khoảng 8.000 liều đầu tiên của vắc-xin Pfizer vào Thứ Tư, ngày 7 tháng 4. Ngoài phòng khám tiêm liều đầu tiên này, Thành Phố và Swedish đang hợp tác để mở phòng khám tiêm liều thứ hai vào Thứ Ba, ngày 6 tháng 4, cho khoảng 1.100 người và phòng khám tiêm liều thứ hai vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 4, cho 3.500 người.

Trung Tâm Xét Nghiệm và Chủng Ngừa Cộng Đồng tại Rainier Beach và West Seattle, do SFD điều hành, sẽ thực hiện tiêm khoảng 14.000 liều vắc-xin Johnson & Johnson và Pfizer vào tuần này. Các trung tâm cộng đồng SFD hoạt động sáu ngày mỗi tuần và có khả năng tiêm tới 1.500 liều vắc-xin mỗi ngày trên từng địa điểm. Trung Tâm Chủng Ngừa Cộng Đồng tại North Seattle College – do Seattle Visiting Nurse Association điều hành – sẽ thực hiện tiêm 1.500 liều vắc-xin Moderna vào tuần này. Địa điểm North Seattle hiện làm việc từ Thứ Tư đến Thứ Sáu hàng tuần và chủ yếu là địa điểm lưu động, nhưng có thể thu xếp ở các căn hộ thấp tầng đi thang bộ.

Kế Hoạch từ Ngày 5 tháng 4 - Ngày 11 tháng 4 cho SFD MVT
Tuần này, Seattle Fire Department Mobile Vaccination Team (SFD MVT, Nhóm Chủng Ngừa Di Động của Sở Cứu Hỏa Seattle) sẽ thực hiện tiêm khoảng 1.800 liều vắc-xin, bao gồm cả liều thứ hai của vắc-xin Moderna cho những người lớn tuổi sống trong nhà ở giá phải chăng trên khắp Seattle. Ngoài ra, SFD MVT đang tổ chức hai phòng khám chủng ngừa tạm thời tập trung vào các cộng đồng Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC). Một phòng khám chủng ngừa tạm thời là màn hợp tác với El Centro de la Raza và Urban League of Metropolitan Seattle, và phòng khám thứ hai là màn hợp tác với Idris Mosque.

Kể từ khi bắt đầu nỗ lực tiêm vắc-xin vào ngày 14 tháng 1, Thành Phố Seattle đã thực hiện tiêm 65.000 liều vắc-xin cho những người trưởng thành dễ bị tổn thương và hội đủ điều kiện (trên 47.600 cá nhân). Những lần chủng ngừa này đã được thực hiện tại 88 Nhà Dưỡng Lão, 90 tòa nhà ở giá phải chăng cho người cao tuổi và người khuyết tật, 15 phòng khám tạm thời, bốn nhà ở trợ cấp lâu dài và bốn địa điểm chủng ngừa cố định trực thuộc Thành Phố. Khoảng 55% những người được tham gia chương trình chủng ngừa của Thành Phố đã được xác định là thuộc các cộng đồng BIPOC.

Để biết thêm thông tin, gồm cả danh sách thông báo, hãy truy cập trang web chủng ngừa của Thành Phố tại www.seattle.gov/vaccine. Trang web có thông tin chủng ngừa được hiển thị bằng bảy ngôn ngữ, và dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cũng được cung cấp qua điện thoại.

Ngay cả khi số cư dân được tiêm vắc-xin tăng lên, nhưng các biện pháp y tế công cộng như giữ khoảng cách khi tiếp xúc, đeo khẩu trang và rửa tay vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vui lòng tiếp tục tuân thủ tất cả các hướng dẫn y tế công cộng và truy cập trang web này của Public Health – Seattle & King County (Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King) để biết thêm thông tin.

 
 
Home Page
 
 
 
Asia News
 
Asia
Australia
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand