banner
 
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam
vanhoc

 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
ABC
AFP
AP News
BBC
CNN
I.B. Times
Newsweek
New York Times
Reuters
Washington Post
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
- (Am Lich)
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
tinh thanh
 
 
 
Daily News and News Release
 
 
 
 
 

Văn Nghệ Sĩ VN nào là Thần Tượng trong đấu tranh Quốc-Cộng?


Thi văn sĩ Quốc Nam đã sáng tác thơ gần 2/3 thế kỷ (từ năm 1956) và đấu tranh chống Cộng + phục vụ Tha Nhân bất vụ lợi gần 60 năm. Trong năm 2020, Ông Quốc Nam đã được hàng ngàn Nhân Vật & Đồng Bào trong + ngoài nước Việt Nam hoan nghênh Ông là "Nhân Vật Quốc Gia Kiệt Xuất" trên Youtube, Facebook & Internet... Trong khi đó một số cựu Sĩ Quan Võ Bị Dalat Đồng Môn của Ông định cư tại Úc Châu từng mến mộ Ông, coi ông như một Thần Tượng trong Đấu Tranh, trên website Gia Đình Võ Bị Dalat New South Wales, Australia. Chúng tôi kính mời Quý Chiến Hữu & Đồng Bào theo dõi Website này tại Link sau đây:
 http://tuongvang.org/2020/10/17/poet-quoc-nam/cuoc-doi/van-nghe-si-viet…-tranh-quoc-cong/
Trân trọng.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN, Editor Tin Miền Nam Agency, Email; tuongvang@gmail.com

 
 
Home Page
 
 
 
Asia News
 
Asia
Australia
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand