banner
 
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam
vanhoc

 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
ABC
AFP
AP News
BBC
CNN
I.B. Times
Newsweek
New York Times
Reuters
Washington Post
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
- (Am Lich)
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
tinh thanh
 
 
 
Daily News and News Release
 
 
 
 
 
 
 

VIETNAMESE-AMERICAN REPUBLICAN COUNCIL-NORTHERN CALIFORNIA
PO Box 51235 - San Jose CA 95151-5235 - conservatives@rocketmail.com-408-313-7831
______________________________________________________________________________

 

TÂM THƯ KÊU GỌI
THAM GIA YỂM TRỢ TRUMP, NO PROP 16, RECALL NEWSOM
Tại Sacramento

 

 

Kính gửi: Toàn thể quí vị Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt – Các Tổ chức, Hội đoàn chống Cộng,


Kính thưa quí vị,


Bà  CHRISTINE BISH, Ủy Ban Recall Newsom sẽ tổ chức buổi biểu tình RECALL NEWSOM, YỂM TRỢ TRUMP và NO PROP 16 tại:


 Địa điểm:      SF SUPERMARKET.
                      6930 – 65 St., Sacramento, CA 95823.
Thời gian:      Từ 11:00 giờ Sáng, Chủ Nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2020.

 

Để bảo vệ Hoa Kỳ,


Kính mời toàn thể các Hội đoàn, Tổ chức chống Cộng,  cùng đến tham dự đông đảo để tiếp tục yểm trợ Tổng thống Donald Trump và chiến dịch vận động Recall Newsom, No Prop 16.

Kính thưa quí vị,
Hoa  Kỳ còn – còn tất cả. Hoa Kỳ mất - mất tất cả! Và Thế giối sẽ bị lọt vào chiến lược nô lệ hóa toàn cầu của giặc Tầu…


Là một tập thể sáng suốt. Chúng ta, những người Mỹ gốc Việt yêu nước, không thể chấp nhận Hoa Kỳ bị suy sụp và rơi vào bẫy sập của Đảng Dân Chủ Thiên Tả với Chủ Nghĩa Xã Hội, Hoa Kỳ sẽ trở về thời kỳ đồ đá, Thế giới sẽ trở thành tập đoàn nô lệ dưới sự thống trị của bọn bành trướng Bắc Kinh.


Trân trọng kính chào đoàn kết.
San Jose, ngày 2  tháng 10 năm 2020
TM. Hội Đồng Đại Biểu Đảng Cộng Hòa - Bắc California.
Mạc Văn Thuận, Chủ tịch.

 
 
 
Home Page
 
 
 
Asia News
 
Asia
Australia
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand