banner
 
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam
vanhoc

 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
ABC
AFP
AP News
BBC
CNN
I.B. Times
Newsweek
New York Times
Reuters
Washington Post
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
- (Am Lich)
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
tinh thanh
 
 
 
Daily News and News Release
 
 
 
 
 


Thông cáo báo chí từ Văn phòng Thị trưởng
ĐỂ CÔNG BỐ NGAY

Liên hệ:              Kamaria Hightower, kamaria.hightower@seattle.gov     

Thành Phố Seattle Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Miễn Phí cho Các Gia Đình Hội Đủ Điều Kiện Đến Hết Cuối Năm

Thành Phố Khẩn Thiết Đề Nghị Các Gia Đình Đăng Ký Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Giá Phải Chăng, Chất Lượng Cao Thông Qua Child Care Assistance Program

SEATTLE (Ngày 20 tháng 11 năm 2020) – Thị Trưởng Jenny A. Durkan đã đưa ra thông báo rằng Thành Phố Seattle sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ miễn phí cho các gia đình hội đủ điều kiện về thu nhập trong khoảng thời gian còn lại của năm 2020. Department of Education and Early Learning (DEEL, Sở Giáo Dục và Học Tập Sớm) sẽ chi trả tất cả các chi phí còn lại cho những gia đình tham gia Child Care Assistance Program (CCAP, Chương Trình Hỗ Trợ Chăm Sóc Trẻ Em) và Seattle Parks and Recreation (SPR, Cơ Quan Công Viên và Giải Trí Seattle) sẽ chi trả tất cả các chi phí còn lại cho những gia đình tham gia chương trình hiện đang nhận học bổng của Thành Phố. Cả DEEL và SPR hiện đều còn chỗ để tiếp nhận thêm trẻ trong các chương trình chăm sóc trẻ của họ và khuyến khích các gia đình đăng ký ngay hôm nay.

Thị Trưởng Durkan phát biểu: "Chúng tôi biết đại dịch COVID-19 đã gây ra tình trạng căng thẳng rộng khắp cho rất nhiều gia đình tại Seattle, và việc chuyển sang học tập từ xa khiến nhu cầu cần có dịch vụ chăm sóc trẻ giá phải chăng, chất lượng cao trở nên cấp thiết hơn.Các hạn chế mới và cần thiết liên quan đến COVID-19 trên toàn tiểu bang có thể làm trầm trọng hơn những khó khăn tài chính mà rất nhiều gia đình tại Seattle đã và đang gặp phải. Thành Phố Seattle đang cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ miễn phí trong thời gian còn lại của năm, và chúng tôi khẩn thiết đề nghị các gia đình Seattle đăng ký ngay bây giờ để nhận được tùy chọn chăm sóc trẻ giá phải chăng, có thể tiếp cận này".

"Khi đại dịch COVID-19 đang gia tăng tiếp tục khiến nhiều gia đình lao động lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng hơn, việc Thành Phố Seattle hỗ trợ nhu cầu chăm sóc trẻ liên tục cho các nhân viên thiết yếu là cực kỳ quan trọng. Việc có được dịch vụ chăm sóc trẻ miễn phí, an toàn, chất lượng có thể giúp giảm nhẹ ít nhất một trong nhiều thách thức mà các gia đình hiện đang phải đối mặt do đại dịch và những hạn chế mới được gia hạn của tiểu bang. Tôi rất cảm kích mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ của chúng ta vì đã đứng ra giúp đỡ chăm sóc trẻ em tại Seattle trong những thời khắc cần chúng ta cùng nhau nỗ lực này," Chủ Tịch Hội Đồng M. Lorena González cho biết.

Hiện có 301 gia đình tham gia Child Care Assistance Program của Thành Phố và chương trình này cung cấp phiếu hỗ trợ cho các gia đình có thu nhập nằm trong khoảng từ 200.1% đến 350% Mức Chuẩn Nghèo Liên Bang (lên tới tối đa khoảng $90,000/năm cho gia đình bốn người). Hiện tại, 31% các gia đình được CCAP phục vụ là nhân viên thiết yếu. Hành động này của Thành Phố sẽ thanh toán 100% khoản đồng thanh toán cho mỗi gia đình và sẽ tiết kiệm cho mỗi gia đình CCAP khoảng $748 mỗi tháng. Hãy truy cập seattle.gov/ccap hoặc gọi số 206-386-1050 để biết thêm thông tin hoặc để nộp đơn đăng ký tham gia Child Care Assistance Program. 

Seattle Parks and Recreation cũng sẽ chi trả khoản đồng thanh toán cho các gia đình đã ghi danh tham gia dịch vụ chăm sóc trẻ của SPR, những gia đình hiện đã nhận học bổng – 90% tiền trợ cấp – từ Thành Phố. Khoản cứu trợ đồng thanh toán này của SPR sẽ trợ giúp 145 gia đình và sẽ tiết kiệm cho mỗi gia đình trung bình $169.50 mỗi tháng. Tất cả các địa điểm chăm sóc trẻ của Seattle Parks and Recreation đều có sẵn chỗ (Yesler & Meadowbrook chỉ có chỗ một phần trong tuần). Các gia đình quan tâm đến việc đăng ký nhận dịch vụ chăm sóc trẻ của SPR có thể tìm hiểu các tùy chọn có sẵn tại đây.

Cư dân và các doanh nghiệp có thể tìm danh sách các nguồn lực trợ giúp và chính sách cứu trợ COVID-19 hiện có trên trang web này.

 
 
Home Page
 
 
 
Asia News
 
Asia
Australia
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand