banner
 
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam
vanhoc

 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
ABC
AFP
AP News
BBC
CNN
I.B. Times
Newsweek
New York Times
Reuters
Washington Post
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
- (Am Lich)
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
tinh thanh
 
 
 
Daily News and News Release
 
 
 
 
 

 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TỪ VĂN PHÒNG NỘI VỤ DI TRÚ VÀ TỊ NẠN


ĐỂ CÔNG BỐ NGAY

Liên hệ:              Joaquin Uy, Phó Giám đốc, 206.684.0155, joaquin.uy@seattle.gov
                               

OIRA thông báo chương trình trợ giúp pháp lý cuối cùng dành cho người nhận DACA và người nhập cư không có giấy tờ

Hỗ trợ gia hạn đơn đăng ký DACA cũng có sẵn.

SEATTLE (Ngày 9 tháng 11 năm 2020) – Thành Phố Seattle sẽ tổ chức buổi hội thảo cuối cùng trong chuỗi hội thảo đem lại cơ hội gặp gỡ luật sư di trú cho những người nhập cư không có giấy tờ và người nhận DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, Chương Trình Tạm Hoãn Thi Hành Lệnh Trục Xuất Những Người Đến Hoa Kỳ từ Thời Thơ Ấu). Chương trình trợ giúp này, được thực hiện thông qua hội thảo trên điện thoại và video trực tuyến, do King County Bar Association (KCBA, Hiệp Hội Luật Sư Đoàn Quận King)American Immigration Lawyers Association Washington Chapter (AILA-WA, Hiệp Hội Luật Sư Trợ Giúp Vấn Đề Di Trú Hoa Kỳ - Chi Nhánh Washington) bảo trợ, hợp tác với Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA, Văn Phòng Nội Vụ Di Trú và Tị Nạn Seattle).

Tổ chức phi lợi nhuận dựa trên cộng đồng El Centro de la Raza hiện cũng cung cấp các quỹ hỗ trợ phí cho những cá nhân không đủ khả năng chi trả phí nộp đơn xin gia hạn DACA đang sống, làm việc hoặc đi học tại Seattle.

José Manuel Vasquez, bản thân là người nhận DACA, Chuyên Viên Gắn Kết Cộng Đồng và Chương Trình của OIRA phát biểu: "Bất kể tình trạng nhập cư là gì, tất cả chúng ta đều đóng góp cho nền kinh tế và xã hội tại địa phương của chúng ta. Đó là lý do tại sao bất kể đảng nào nắm quyền ở khu vực Washington bên kia, các cộng đồng địa phương và chính quyền địa phương vẫn sẽ cần làm việc cùng nhau để bảo vệ những người bạn và những người hàng xóm là người nhập cư của chúng ta.Kết quả của cuộc bầu cử gần đây cho thấy Mỹ là một quốc gia bị chia rẽ, đặc biệt là về vấn đề nhập cư, và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để sửa chữa hệ thống nhập cư đã lỗi thời và không phù hợp của mình. Vì vậy, tôi kêu gọi những người nhập cư không có giấy tờ hãy đến chương trình trợ giúp pháp lý và khám phá các lựa chọn của họ để nộp đơn đăng ký tư cách hợp pháp".

Chương trình trợ giúp pháp lý trực tuyến tiếp theo này sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 19 tháng 11, từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS, Cơ Quan Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ) hiện vẫn đang tiếp nhận các đơn xin gia hạn DACA. Do đó, chương trình trợ giúp này sẽ cung cấp cơ hội để luật sư di trú xem xét bộ hồ sơ gia hạn của người nộp đơn. Đội ngũ chuyên gia hỗ trợ đã nhấn mạnh việc điền đúng thông tin vào biểu mẫusẽ ngăn chặn những trì hoãn tiềm ẩn, cũng như không có tình trạng từ chối hoặc bác bỏ đơn xin gia hạn.

Mặc dù DACA mang lại sự bảo vệ tạm thời cho người nhận quyền lợi, chương trình này không đảm bảo tình trạng thường trú nhân hợp pháp (thẻ xanh) hoặc lộ trình trở thành công dân và chương trình có thể bị hủy trong tương lai. Vì tất cả những lý do trên, OIRA cũng khuyến nghị nên sàng lọc những người không có giấy tờ, bao gồm cả những người nhận quyền lợi chương trình DACA để xem họ có thể nhận các hình thức hỗ trợ di trú khác hay không. Mọi người sẽ có nửa tiếng gặp gỡ luật sư.

Ngay cả khi một cá nhân đã được sàng lọc kỹ lưỡng trước khi nộp đơn xin DACA lúc đầu, thì những thay đổi về hoàn cảnh cá nhân hoặc chính sách nhập cư có thể khiến người đó đủ điều kiện hưởng hình thức hỗ trợ mới. Các nghiên cứu đã ước tính rằng 20-25 phần trăm những người nhận quyền lợi DACA đã được nhà cung cấp dịch vụ pháp lý sàng lọc đủ điều kiện hưởng tình trạng thường trú lâu dài hơn. Các tình trạng này bao gồm: tình trạng phi di dân diện Thị Thực U, Tình Trạng Vị Thành Niên Nhập Cư Đặc Biệt, diện nhập cư theo gia đình, diện cứu trợ theo Violence Against Women’s Act (VAWA, Đạo Luật Chống Bạo Lực Phụ Nữ) và thậm chí cả tình trạng công dân. Người nộp đơn phải đăng ký khung thời gian tại đây: https://bit.ly/free-daca-clinics.

Tổ chức phi lợi nhuận El Centro de la Raza hiện là bên quản lý quy trình cấp hỗ trợ DACA. Để nộp đơn xin hỗ trợ phí gia hạn DACA, vui lòng truy cập: elcentrodelaraza.org/get-help/daca/.

Chương trình này có kinh phí giải ngân $375,000 từ Chủ Tịch Hội Đồng M. Lorena González tài trợ cho OIRA nhằm phối hợp "ứng phó nhanh" với các lệnh hành pháp và thay đổi quy định từ chính quyền liên bang vốn công khai thù địch người Mỹ nhập cư và tị nạn.

Để biết thêm thông tin về những hoạt động mà Thành Phố Seattle đang triển khai liên quan đến chương trình DACA và thông tin về các chương trình trợ giúp trong tương lai, vui lòng truy cập: www.seattle.gov/daca.

 
 
Home Page
 
 
 
Asia News
 
Asia
Australia
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand