banner
 
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam
vanhoc

 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
ABC
AFP
AP News
BBC
CNN
I.B. Times
Newsweek
New York Times
Reuters
Washington Post
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
- (Am Lich)
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
tinh thanh
 
 
 
Daily News and News Release
 
 
 
 
 

SPL_horiz_lg_black2 copy                                                  TIN TỨC              
1000 Fourth Ave.
Seattle, WA 98104    www.spl.org

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

Ngày 18, Tháng 11, Năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH DẠY KÈM TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ DÀNH CHO HỌC SINH NÓI TIẾNG VIỆT TỪ MẪU GIÁO ĐẾN LỚP 12 ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI THƯ VIỆN CÔNG CỘNG SEATTLE

Con cái của quý vị có cần trợ giúp để học toán học, khoa học, viết hoặc các môn học khác ở trường hay không? Thư viện Công cộng Seattle hiện đang cung cấp chương trình dạy kèm một-đối-một trực tuyến miễn phí thông qua trang web Tutor.com dành cho các trẻ em đang đi học tại thành phố Seattle từ cấp mẫu giáo đến lớp 12. Dạy kèm trực tiếp có sẵn mỗi ngày bằng tiếng Việt cũng như tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Các học sinh tại thành phố Seattle có thể kết nối thông qua nền tảng của Thư viện tại địa chỉ spl.org/VirtualTutoring để nhận quyền truy cập tức thì tới 3000 người dạy kèm của trang Tutor.com trong một lớp học trực tuyến an toàn và bảo mật. Những người dạy kèm có thể giúp học sinh làm bài tập, chuẩn bị cho các bài kiểm tra và huấn luyện học thuật các môn học như toán học, viết bài, khoa học, lịch sử, các ngôn ngữ nước ngoài, đơn xin vào đại học, và viết bài luận, các lớp học Advanced Placement (AP) và còn nhiều môn học khác nữa.
 “Dịch vụ này có thể giúp các trẻ em và thanh thiếu niên tại Seattle mà có thể gặp khó khăn trong việc học trực tuyến nhận được sự chú ý riêng biệt mà các em cần để học tập và phát triển,” cô Ayan Adem, quản lý chương trình Sự Thành Đạt của Học Sinh từ Mẫu Giáo đến Lớp 5 tại Thư viện cho biết.  “Chúng tôi đặc biệt vui mừng được cân bằng môi trường cho các trẻ có thể cần được hỗ trợ thêm, chẳng hạn như những trẻ đang học thêm tiếng Anh.”

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH DẠY KÈM TRỰC TUYẾN THÔNG QUA THƯ VIỆN

Để truy cập vào Tutor.com thông qua Thư viện Công cộng Seattle, ghé vào spl.org/VirtualTutoring và đăng nhập bằng thẻ Thư viện của quý vị hoặc dùng số Thư Viện Kết Nối (Library Link Number) và mật mã PIN (số xác nhận cá nhân) để yêu cầu một người dạy kèm.
Quý vị có thể kết nối với những người dạy kèm trực tuyến bằng tiếng Việt bảy ngày mỗi tuần từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối và bảy ngày mỗi tuần từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Một số nguồn lực của Tutor.com có sẵn 24 tiếng mỗi ngày.

CÁCH NÀO ĐỂ TRUY CẬP THƯ VIỆN KẾT NỐI
Bất kỳ học sinh nào đã ghi danh vào hệ thống Các Trường Công Lập của Seattle có thể đăng nhập vào các nguồn lực điện tử của Thư viện, bao gồm trang Tutor.com, với số thẻ học sinh của hệ thống Các Trường Công Lập của Seattle của các em. Ghé vào trang spl.org/LibraryLink để tìm hiểu thêm làm cách nào để đăng nhập.
Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để đăng nhập bằng Thư Viện Kết Nối (Library Link), quý vị có thể liên hệ với đường dây giúp đỡ của Thư viện (Ask Us line) bằng điện thoại tại số điện thoại 206-386-4636, hoặc qua mạng tại spl.org/Ask. Quý vị cũng có thể liên hệ với thủ thư tại trường học của trẻ.


CÁC THÔNG TIN KHÁC
Ngoài việc dạy kèm, trang Tutor.com cũng cung cấp một dịch vụ đánh giá bài viết; các bài kiểm tra thực tập cho các môn học AP; các bài học video về các chủ đề khác nhau; luyện thi cho các kỳ thi như ACT / SAT và GED; dạy kèm về Microsoft Office; và, đối với những người tìm việc, giúp đỡ về các bản sơ yếu lý lịch.
Thư viện giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên bằng cách cho các em các cơ hội để vượt trội và học hỏi thông qua các nguồn lực về giáo dục, các lớp học và sự trợ giúp của các nhân viên của chúng tôi. Thư viện cung cấp nhiều nguồn lực hỗ trợ việc học qua mạng khác trên trang Sự Thành Đạt của Học Sinh của chúng tôi. Trang này có hàng tá các nguồn lực miễn phí được phân chia theo từng cấp lớp: mầm non đến lớp 2, lớp 3 đến lớp 5, trung học cơ sởtrung học phổ thông.
Tutor.com, một dịch vụ củ tổ chức The Princeton Review, là dịch vụ giúp đỡ học thuật trên mạng lớn nhất thế giới và được đánh giá cao nhất. Tutor.com hợp tác với các thư viên công cộng, các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12, và các trường cao đẳng và đại học, cũng như các tập đoàn và các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn thế giới để giúp bình đẳng hóa khả năng tiếp cận hỗ trợ giáo dục hiệu quả. Tutor.com được thành lập vào năm 1998 và đã phục vụ gần 19 triệu người với các buổi dạy kèm trực tuyến một đối một.

- SPL -

(Đểbiết thêm thông tin, xin liên hệ Andra Addison, giám đốc truyền thông, tại địa chỉ andra.addison@spl.org hoặc gọi số 206-386-4103.)

 
 
Home Page
 
 
 
Asia News
 
Asia
Australia
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand