banner
 
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam
vanhoc

 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
ABC
AFP
AP News
BBC
CNN
I.B. Times
Newsweek
New York Times
Reuters
Washington Post
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
- (Am Lich)
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
tinh thanh
 
 
 
Daily News and News Release
 
 
 
 
 


THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỪ OFFICE OF THE MAYOR 
Liên hệ:          Anthony Derrick, Anthony.derrick@seattle.gov  

Thị Trưởng Durkan Gia Hạn Các Biện Pháp Cứu Trợ COVID-19, Tạm Hoãn Trục Xuất Đến 2021

Seattle (Ngày 16 tháng 12 năm 2020) – Thị Trưởng Jenny A. Durkan đã ký một Sắc Lệnh mới nhằm gia hạn các biện pháp cứu trợ COVID-19 cho cư dân và tiếp tục lệnh tạm hoãn trục xuất khỏi nhà với dân cư, tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp nhỏ tại Thành Phố Seattle cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Vào ngày thứ Hai, City Council (Hội Đồng Thành Phố) đã nhất trí thông qua đề xuất của Thị Trưởng về việc gia hạn tạm dừng tính phí trả chậm đối với các tài khoản tiện ích nợ quá hạn. Self-Certification Pilot Program (Chương Trình Thí Điểm Tự Xác Nhận) trong Utility Discount Program (Chương Trình Giảm Giá Tiện Ích) của Seattle Public Utilities (Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle) được gia hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, chương trình này có thể giảm 60 phần trăm cho hóa đơn của Seattle City Light và 50 phần trăm cho hóa đơn của Seattle Public Utility.

"Khu vực của chúng ta vẫn còn đang nằm ngay trung tâm của đại dịch COVID-19. Các ca nhiễm và nhập viện mới vẫn còn cao như lúc trước, và cư dân cùng các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục chịu ảnh hưởng kinh tế sâu sắc của cơn khủng hoảng này," Thị Trưởng Durkan cho biết. "Chúng ta đã đưa ra một trong những lệnh tạm hoãn trục xuất đầu tiên trên quốc gia từ giai đoạn đầu của đại dịch để giúp mọi người được ở trong nhà của mình và các doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động. Những nỗ lực này, đi cùng với những hành động của chúng ta trong những tháng gần đây nhằm cung cấp mười triệu khoản cứu trợ tài chính tức thì cho cư dân, người lao động và các doanh nghiệp nhỏ, là rất quan trọng để giúp đỡ các cộng đồng của chúng ta trong năm vô cùng thử thách này. Thành phố Seattle không thể tự thực hiện việc này – chúng ta cần Quốc Hội hành động để mang đến sự hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động, cư dân, các doanh nghiệp nhỏ và các thành phố."

Trong thời gian lệnh tạm hoãn trục xuất cư dân thuê nhà được áp dụng ở Seattle, chủ sở hữu bất động sản không được đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng hoặc bắt đầu thực hiện các hành động trục xuất ra khỏi nhà với tòa án trừ khi có mối đe dọa hiện hữu sắp xảy ra đối với sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Cùng với việc tạm hoãn trục xuất khỏi nhà, lệnh này cũng giúp người thuê nhà không phải chịu các khoản phí trả chậm, lãi suất hoặc các khoản phí khác do chậm trả tiền thuê nhà trong thời gian tạm hoãn trục xuất khỏi nhà. Tuy nhiên, người thuê nhà vẫn có nghĩa vụ pháp lý là thanh toán tiền thuê nhà trong thời gian tạm hoãn trục xuất khỏi nhà và khuyến khích các chủ nhà đưa ra các kế hoạch thanh toán linh hoạt. Cư dân thuê nhà nhận được thông báo trục xuất khỏi nhà trong thời gian tạm hoãn này cần liên hệ với đường dây nóng của Renting in Seattle (Thuê Nhà Ở Seattle) theo số 206‐684‐5700 hoặc gửi khiếu nại trực tuyến. Thành phố Seattle cam kết cung cấp 18 triệu đô la hỗ trợ thuê nhà bên cạnh các nguồn lực của tiểu bang và Quận King dành cho chủ nhà và người thuê nhà. Thành phố Seattle sẽ hết sức chú ý đến bất kỳ hành động nào ở cấp tiểu bang và liên bang có liên quan đến việc tạm hoãn trục xuất khỏi nhà.

Lệnh tạm hoãn trục xuất khỏi địa điểm cho thuê thương mại với các tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp nhỏ áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu độc lập có dưới 50 nhân viên tại mỗi cơ sở, các tổ chức phi lợi nhuận của tiểu bang và tổ chức phi lợi nhuận diện 501(c)(3). Cùng với việc tạm hoãn trục xuất khỏi nhà, lệnh này cũng giúp các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận hội đủ điều kiện không phải chịu các khoản phí trả chậm, lãi suất hoặc các khoản phí khác do chậm trả tiền thuê trong thời gian tạm hoãn trục xuất khỏi nhà. Nếu quý vị có các câu hỏi khác, vui lòng xem Bộ Công Cụ Sửa Đổi Hợp Đồng Cho Thuê Trong Thời Gian Dịch COVID-19 của Office of Economic Development (Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế).

Sắc Lệnh cũng gia hạn các lệnh đình chỉ được đưa ra nhằm giúp giới hạn sự lây lan của COVID-19 cùng với các chương trình được thiết kế để giới hạn ảnh hưởng về kinh tế của đại dịch đến các cư dân và các doanh nghiệp nhỏ của Seattle. Các lệnh gia hạn này bao gồm việc đóng cửa tất cả các quầy dịch vụ khách hàng làm việc với công chúng ở Thành phố Seattle, và đình chỉ việc thực hiện quy tắc đậu xe trong 72 giờ và các sự kiện được Thành phố cho phép. Các khu vực bốc xếp tạm thời cho các nhà hàng và doanh nghiệp nhỏ, và bãi đậu xe tạm thời cho các nhân viên dịch vụ nhân sinh và bệnh viện cũng được gia hạn.

Thành Phố tiếp tục duy trì một trang trợ giúp toàn diện cho cư dân và các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Trang này sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin.

 
 
Home Page
 
 
 
Asia News
 
Asia
Australia
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand