banner
 
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam
vanhoc

 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
Nguyễn Quang Duy
SaigonBao Magazine
 
 
 
Tin Tức
 
Á Châu
Chính Trị
Cộng Đồng
Cộng Sản
Dân Chủ
Điểm Báo
Giao Thông
Hoa Kỳ
Môi trường
Phụ Nữ
Sức Khoẻ
Thế Giới
Tin Dân Chủ
Tin Hàng Ngày
Tin Nội Địa
Tỉnh Thành
Tổng Hợp
Trung Quốc
 
Archive - Lưu Trữ
 
Directory
Lưu Trữ 2017
Lưu Trữ 2018
Archive 2018
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
- (Am Lich)
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
tinh thanh
 
 
 
Trang Nhà Tài Liệu - Dân Chủ
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 V/v: “về nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp ĐẠO CAO ĐÀI”.

Kính thưa Quý Chức Sắc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.
Kính thưa, Quý Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại.
Kính thưa Các Nước Tự Do trên Thế Giới.
Kính thưa Quý Cơ Quan Công Quyền LHQ , Quý cơ Quan Truyền Thông Quốc Tế và tất cả Quý Vị quan tâm đến Nhân Quyền , Dân Quyền và Tự Do Tôn Giáo .

Tôi Chánh Trị Sự Hứa Phi , Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài , Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam và Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, xin trân trọng kính thông báo một số việc như sau.

Đối với chính sách của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam , lúc nào họ cũng muốn tiêu diệt các Tôn Giáo Chánh Truyền bằng cách họ dựng lên một số tổ chức Tôn Giáo quốc doanh làm việc cho chế độ cộng sản để họ dễ dàng kiểm soát, nên chúng tôi là những tín đồ của  Đạo Cao Đài Chân Truyền giữ đúng luật của ĐỨC CHÍ TÔN khai mở Đạo Cao Đài từ năm 1926 , nên đồng đạo ở các địa phương không theo tổ chức Cao Đài quốc doanh, là Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh, do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam dựng lên, họ tìm đủ mọi cách để tiêu diệt.

Chúng tôi còn giữ lại một số Thánh Thất và mượn một số nhà của Đồng Đạo để sinh hoạt Tôn Giáo , nhưng nhà cầm quyền cộng sản cũng không để yên, trước đây họ đã dùng quyền lực của đời đã lấy một số Thánh Thất Lớn , gần đây vào ngày 18 / 6 / 2020 , nhà cầm quyền Tỉnh Phú Yên kết hợp với Cao Đài Quốc Danh , đến chiếm Thánh Thất Hiếu Xương ( nay Thánh Thất Phú Lâm ) thuộc Tộc Đạo Hiếu Xương , Tỉnh Phú Yên do Chánh Trị Sự Cao Minh  xử lý Thường Vụ của Thánh Thất lên tiếng phản đối và được Đồng Đạo nhiều Tỉnh khác đến giúp đỡ,  không cho họ chiếm  nên họ quay lại đàn áp.

Ngày 21/8/2020 , công an Tỉnh Bình Định , triệu tập Chánh Trị Sự , Nguyễn Hà và Nguyễn Văn Danh lên làm việc với tội danh là ủng hộ Thánh Thất Hiếu Xương là không đúng Luật Của nhà nước.

Ngày 22/8/2020 , công an ở Huyện Vũng La tỉnh Phú Yên triệu tập Chánh Trị Sự , Huỳnh Thị Kim Xuyến và một số Đồng Đạo nơi Thánh Thất, Vũng La lên làm việc họ hăm dọa không được hỗ trợ cho Tộc Đạo Hiếu Xương.

Ngày 26/8/2020 , công an triệu tập một số Đồng Đạo ở xã Sơn Thành và ngày 3/9/2020  công an Tỉnh Phú Yên , triệu tập Chánh Trị Sự Cao Minh , Phó Trị Sự Nguyễn Thị Miễn , Thông Sự  Nguyễn Thị Hồng và một số Đồng Đạo lên Phường Phú Đông làm việc với tội danh là chống lại lịnh của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Phú Yên, đưa ông Thành ở Bình Định về cai quản Đạo nơi Thánh Thất Hiếu Xương(chính Quyền Đời mà lại thuyên bổ người đạo), và  gây rối mất trật tự nơi địa bàn phường.

Kính thưa Quý Chức Sắc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam , Quý Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, Quý Cơ Quan Công Quyền Quốc Tế , vì những việc làm sai trái của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nên Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài chúng tôi cực lực phản đối những hành vi đàn áp Tôn Giáo ở Việt Nam.

Kính mong Quý Vị quan tâm đến Quyền Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam .

Việt Nam ngày 6 / 9 / 2020 .
Người tường trình.

CTS Hứa Phi.
Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài.

 

--
************************************
DIỄN ĐÀN PHỤNG SỰ XÃ HỘI
************************************
* Không viết hoặc chuyển tiếp email có lời lẽ khiếm nhã, đến các vị khai sáng cũng như lãnh tụ các tôn giáo.
* Tôn trọng nhau, không gởi vào diễn đàn bất cứ hình ảnh thô tục, dâm ô, hoặc những từ ngữ khiêu dâm, phản cảm.
 
Muốn gia nhập: PhungSuXaHoi+subscribe@googlegroups.com
Muốn đăng bài: PhungSuXaHoi@googlegroups.com
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "PSXH".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến PhungSuXaHoi+unsubscribe@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/PhungSuXaHoi/CALbjqFN0F_bZAMNnkC5tcEh_faojfO_wJWVfq5etpFZ-Q63ztw%40mail.gmail.com.
 
 
cao dai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home Page
 
 
 
News
 
ABC
AFP
AP News
BBC
CNN
I.B. Times
Newsweek
New York Times
Reuters
Washington Post
 
Asia News
 
Asia
Australia
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
 
 
 
 
Entertainment
 
Arts
Entertainment
Foods