banner
 
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam

 
Mobile Version
 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
China News
SaigonBao Magazine
United States
World News
World News - Index
 
 
 
Tin Tức
 
Á Châu
Báo Chí
Chính Trị
Cộng Đồng
Cộng Sản
Dân Chủ
Điểm Báo
Giao Thông
Hàng Không / Không Gian
Hoa Kỳ
Môi trường
Phụ Nữ
Sức Khoẻ
Thế Giới
Tin Dân Chủ
Tin Hàng Ngày
Tin Nội Địa
Tỉnh Thành
Tổng Hợp
Trung Quốc
 
Kinh Tế
 
Công Nghiệp
Dầu Khí
Kinh Tế
Nails & Beauty
Năng Lượng
Ngân Hàng
Nhà Đất
Nông Nghiệp
Tài Chính
Thương Mại
 
Tài Liệu
 
Tài Liệu
Tin Lưu trữ 2019
 
Giảí Trí & Cần Thiết
 
Âm Nhạc
Ẩm Thực
Bản Đồ
Báo Lá Cải
Cooking
Directory
E-book
Giải Trí
Khí Công
Ô Tô
Social
Tiếng Việt
Thể Thao
Thư Viện
Từ Điển
Video
Y Tế
 
Links
 
Báo Phóng Sự
Báo Thời Sự
Báo Tự Do
Cộng Hoà
Saigonbao - Mobile
Saigon Bao Magazine
Saigon Report
VNSaigon.com
 
Archive - Lưu Trữ
 
Directory
Lưu Trữ 2017
Lưu Trữ 2018
Archive 2018
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
Biển Đông - Công Nghiệp  - Kinh Tế - Kỹ Thuật - Năng Lượng - Ngoại Giao - Nông Nghiệp - Quân Sự  
 
Quốc Phòng - Thế Giới - Thương Mại - Tin Việt Nam - Tin Cộng Sản - Truyền Hình - Vietnam News
 
tinh thanh
 
 
Tàu Cộng tấn công dã man tại Trường sa vào ngày 14/3/1988
 
 Hoang Sa and Truong Sa - Republic of Vietnam - Viet Nam Cong Hoa
 

Hải Chiến 1 - Hải Chiến 2 - Hải Chiến 3 - Hải Chiến 4 - Hải Chiến Hoàng Sa 1974

 
 
 
 

THỦ TƯỚNG VNCH NGUYỄN BÁ CẨN VỀ VIỆC ĐỆ NẠP HỒ SƠ VỀ THỀM LỤC ĐỊA
May 13, 2009

 

Ngày 9 Tháng 5, Năm 2009

Kính gởi Ông Ban Ki-Moon
Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc
Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea
Office of Legal Affairs of the United Nations
DC2-0450 (2UN Plaza, Fourth Floor), at 44th Street
New York, NY 10017

Kính thưa Ông Tổng Thơ Ký,

Chúng tôi toàn thể nhân dân nước Việt Nam Cộng Hoà hiện đang sống trong nước Việt Nam và tại hải ngoại kính cẩn gởi đến Ông Tổng Thơ Ký hồ sơ đăng ký Thềm Lục Địa vượt quá 200 hải lý đo từ đường ranh cơ bản, căn cứ vào các Điều 73 của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và Nghị Quyết số III của Đệ Tam Nghị Hội về Luật Biển.

Thật vậy, Nước Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) là một Quốc Gia thành hình hợp pháp theo đúng các nguyên tắc Công Pháp Quốc Tế, được hơn 80 quốc gia trên thế giới thừa nhận, kể cả bốn nước (Pháp, Anh, Mỹ, Cộng Hòa Trung Hoa) trong số năm quốc gia thành viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Việt Nam Cộng Hoà đã được nhận vào các tổ chức kỹ thuật của Liên Hiệp Quốc. Quốc Gia hợp pháp này đã là nạn nhân của cuộc chiến tranh xăm lược bằng võ lực bởi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (VNDCCH) từ 1949 đến 1975.

Bất kể nhiều lần can thiệp của Cộng Đồng Quốc Tế qua ba (3) hiệp ước quốc tế, Hiệp Định Genève năm 1954 và Hiệp Định Paris năm 1973 cùng với Văn Bảng Cuối Cùng ngày 03/02/1973 của Hội Nghị Quốc Tế về Việt Nam, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (VNDCCH) vẫn liên tục tiến hành cuộc xâm chiếm Việt Nam Cộng Hoà, đưa đến cuộc tiến chiếm sau cùng toàn vẹn lãnh thổ VNCH ngày 30 tháng tư, năm 1975.

Sau khi xâm chiếm xong VNCH, nước VNDCCH đặt lại tên cho toàn quốc là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) thi hành chế độ độc tài toàn trị cùng chánh sách kỳ thị ngược đãi đối với người dân địa phương không khác gì chế độ đô hộ của thực dân. Ngoài ra nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã không bảo vệ được hữu hiệu quyền lợi và quyền của nhân dân Việt Nam qua những bằng chứng cụ thể của các hiệp ước bất bình đẳng về biên giới trên đất và trên biển ký kết ngày 30 tháng 12 năm 1999 và ngày 25 tháng 12 năm 2000 theo đó Cộng Sản Việt Nam đã nhường cho Cộng Sản Trung Quốc khoảng 4000 km2 đất liền dọc biên giới và 11,000 km2 trên biển.

Dựa vào các sự kiện trên đây, chúng tôi, Nhân Dân và Chánh Phủ hợp pháp cuối cùng của Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) đệ trình hồ sơ này lên Cao Uỷ Ranh Giới Thềm Lục Địa để ấn định và đăng ký Thềm Lục Địa vượt quá 200 hải lý đo từ đường ranh cơ bản để bảo đảm quyền lợi và quyền của người dân Việt Nam Cộng Hoà, nạn nhân của chế độ thực dân đô hộ, chiếu khoản 1 a) của Nghị Quyết số III của Đệ Tam Nghị Hội về Luật Biển.

Bản Phụ Lục A là Mục Lục nêu rõ các hồ sơ, các bản đồ, và các CD theo đúng những quy định của Điều 76, khoản 8 của Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và các thể thức cùng thủ tục của Uỷ Hội Ranh Giới Thềm Lục Địa (CLCS/40/Rev1) . Vì lý do thiếu kỹ thuật chuyên môn và nguồn tài liệu do hoàn cảnh bị đô hộ của quốc gia và nhân dân bởi CHXHCNVN, chúng tôi vô cùng cám ơn sự chỉ dẫn và đề nghị của CLCS để bổ túc hồ sơ, nhất là về những gì liên hệ tới lãnh vực khoa học và kỹ thuật.

Kính thưa Ông Tổng Thơ Ký,

Nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng hoà bình thật sự chỉ có thể thực hiện được khi nào công lý được áp dụng đồng đều cho tất cả nhân dân và quốc gia. Hai mươi năm trước đây, Liên Hiệp Quốc đã gởi nhân viên và quân đội tới Kampuchea giúp thi hành Hiệp Định Paris cho người dân Cambodian được tự do lựa chọn tương lai chính trị của họ. Nhân dân Việt Nam nếu có đòi được đối xử như nhân dân Kampuchea thì cũng là lẽ công bằng thôi. Huống chi hiện giờ nhân dân Việt Nam chỉ mong Liên Hiệp Quốc nếu không giúp được như đã giúp dân Kampuchea thì ít ra cũng giúp nhân dân Việt Nam được bảo toàn quyền lợi chính đáng và chủ quyền vươt quá 200 hải lý như hồ sơ đệ trình kèm theo đây, đúng theo tinh thần các Điều 73 của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và Nghị Quyết số III của Đệ Tam Nghị Hội Quốc Tế về Luật Biển. Làm được như vậy, Liên Hiệp Quốc sẽ khẳng định nguyên tắc tối thượng của Pháp Trị và tạo được niềm hy vọng cho các quốc gia và nhân dân đang là nạn nhân của tội ác và áp bức trên khắp thế giới.

Chúng tôi hết lòng mong mỏi sự lưu ý đặc biệt của Ông Tổng Thơ Ký và xin gởi đến Ngài lời chào trọng vọng nhất của chúng tôi.

Nguyễn Bá Cẩn
Các đoàn thể trong và ngoài nước đồng đệ nạp
Cựu Chủ Tịch Hạ Nghị Viện
Thủ Tướng Chính Phủ VNCH


HS-TS-VN
 
 
 
 

Viet Nam Cong Hoa - Republic Of Vietnam

 
 
 
 
Home Page
 
 
 
Tin Tức
 
Á Châu
Báo Chí
Chính Trị
Cộng Đồng
Cộng Sản
Dân Chủ
Điểm Báo
Giao Thông
Hàng Không / Không Gian
Hoa Kỳ
Môi trường
Phụ Nữ
Sức Khoẻ
Thế Giới
Tin Dân Chủ
Tin Hàng Ngày
Tin Nội Địa
Tỉnh Thành
Tổng Hợp
Trung Quốc