banner
     
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam

 
Mobile Version
 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
China News
SaigonBao Magazine
United States
World News
World News - Index
 
 
 
Tin Tức
 
Á Châu
Báo Chí
Chính Trị
Cộng Đồng
Cộng Sản
Dân Chủ
Điểm Báo
Giao Thông
Hàng Không / Không Gian
Hoa Kỳ
Môi trường
Phụ Nữ
Sức Khoẻ
Thế Giới
Tin Dân Chủ
Tin Hàng Ngày
Tin Nội Địa
Tỉnh Thành
Tổng Hợp
Trung Quốc
 
Kinh Tế
 
Công Nghiệp
Dầu Khí
Kinh Tế
Nails & Beauty
Năng Lượng
Ngân Hàng
Nhà Đất
Nông Nghiệp
Tài Chính
Thương Mại
 
Tài Liệu
 
Tài Liệu
Tin Lưu trữ 2019
 
Giảí Trí & Cần Thiết
 
Âm Nhạc
Ẩm Thực
Bản Đồ
Báo Lá Cải
Cooking
Directory
E-book
Giải Trí
Khí Công
Ô Tô
Social
Tiếng Việt
Thể Thao
Thư Viện
Từ Điển
Video
Y Tế
 
Links
 
Báo Phóng Sự
Báo Thời Sự
Báo Tự Do
Cộng Hoà
Saigonbao - Mobile
Saigon Bao Magazine
Saigon Report
VNSaigon.com
 
Archive - Lưu Trữ
 
Directory
Lưu Trữ 2017
Lưu Trữ 2018
Archive 2018
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved

 

 

“RVN (Republic of Vietnam) submit this dossier to the Commission on the Limits of the Continental Shelf so as to claim the continental shelf beyond 200 nautical miles”

San Jose, May 9th , 2009

His Excellency Ban Ki-moon
Secretary General, United Nations
Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea
Office of Legal Affairs of the United Nations
DC2-0450 (2 UN Plaza, fourth floor), at 44th Street
New York, NY 10017

Mr. Secretary General,

We, the People of the Republic of Vietnam living in Vietnam and abroad since our country was invaded by the armed forces of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam) on April 30th, 1975, respectfully bring to your attention the provisions of both Article 73 of the United Nations Charter and Resolution III of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in accordance with which we hereby submit the dossier so as to claim the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.

Indeed, the Republic of Vietnam (RVN) which is a legally established State in accordance with the principles of International Law, has been recognized by more than 80 countries, including four (France, Great Britain, United States, Republic of China) of the five members of the U.N. Security Council, and admitted to various technical organizations of the United Nations. This legal State was victim of an armed invasion war waged by the Democratic Republic of Vietnam (DRV) from 1949 to 1975.

In spite of repeated interventions from the International Community through three (3) international accords, namely the 1954 Geneva and 1973 Paris Accords, as well as the Final Act of the 03/02/1973 International Conference on Vietnam, the DRV persistently waged three consecutives wars that culminated in their takeover of the RVN on April 30th 1975. Since then the DRV subsequently renamed Socialist Republic of Vietnam (SRV) occupied the territory of the RVN and subjugated it under a dictatorial regime doubled with a policy of discrimination and mistreatment of the local population, exactly as a territory under colonial domination. Moreover, the SRV has not effectively protected the interests and rights of the Vietnamese people, as illustrated in the unequal treaties of the Land Boundary and Sea Boundary respectively signed on December 30, 1999 and December 25, 2000 according to which Communist Vietnam has yielded to Communist China roughly 4000 km2 of land along the border and 11000 km2 on the sea.

In consideration of the above, we, the People and the last legal Government of the RVN (Republic of Vietnam) submit this dossier to the Commission on the Limits of the Continental Shelf so as to claim the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, to safeguard the interests and rights of the people of the RVN, victims of a colonial domination, in accordance with paragraph 1a) of Resolution III of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea.

Enclosed in Appendix A is the Table of Contents showing files, maps and CDs compiled in conformity to Article 76, paragraph 8 of the United Nations Convention on the Law of the Sea and to the rules of procedure of the Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS/40/Rev1). Due to the lack of expertise and resources resulting from the colonization of our country and people by the SRV, we would highly appreciate any advice and recommendations of the CLCS so as to complement any documents regarding this submission, especially those related to scientific and technical areas.

Mr. Secretary General,

The People of Vietnam believe that peace only prevails if justice is equally granted to all nations and people. As twenty years ago the United Nations sent its personnel and troops to Kampuchea to implement the Paris Peace Accords to help the Cambodian People freely choosing their political future, it is only fair that we, the People of South Vietnam, request that if the United Nations could not do the same for us, at least our legitimate interests and rights claimed in the enclosed submission to the Commission on the Limits of the Continental Shelf be granted, in accordance with Article 73 of the Charter of the United Nations and with Resolution III of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea to reassert the supremacy of the Rule of Law and to give hope to all nations and people still victims of crime and oppression all around the world.

We sincerely wish to convey to you our most distinguished consideration.

Respectfully,

Co-signatories,


Nguyen Ba Can
The Vietnamese People Organizations
Former Speaker of the House
Prime Minister of the RVN

I) RELIGIONS – THÀNH PHẦN TÔN GIÁO

- Giáo Hội Phật GiáoViêt Nam Trên Thế Giới /Ordre Bouddhique Vietnamien Mondial - Đại Lảo Hòa Thượng Thích Tâm Châu , Thượng Thủ

- Tổ Đình Từ Quang / Từ Quang Buddhist Order Inc. / Ordre Bouddhique Từ Quang Inc. Đại Lảo Hòa Thượng Thích Tâm Châu , Viện Chủ

- Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy Hãi Ngọai - National Hòa Hảo Buddhist Association - Hội Trưởng Nguyễn Tấn Đức

- Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương, Huỳnh Kim, Hội Trưởng

- Phật Giáo Hòa Hảo Tây Nam Hoa Kỳ (Trần Ngọc Châu, Hội Trưởng)

- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh - Ban Bảo Vệ Tự Do Tín Ngưởng Đạo Cao Đài/Comité de Défense des Libertés Religieuses du Caodaisme - (Hiền Tài Lê Trung Cang, Paris France – Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm, California USA)

II) POLITICAL ORGANIZATIONS – CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ

- Phong Trào Hiến Chương 2000 / Charter 2000 Movement
(T.S Nguyễn Bá Long , Phát ngôn viên đại diện)

- Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (Bác Sĩ Nguyễn Quốc Nam, President)

- Đảng Tân Đại Việt (T/S Nguyễn Ngọc Sẳng)

- Ủy Ban Bảo Vệ & Phát Huy Chánh Nghĩa Quốc Gia, Nam California (Committee for The Just Cause, Southern California)- Lê Ngọc Diệp

- Đại Việt Quốc Dân Đảng / Đại Việt Party (Dr Phan Văn Song , Chủ Tịch)

- Đại Việt Quốc Dân Đảng (Chu Tich Tran Trọng Dat)

- Viêt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng / Viêt Nam Reform Party
(T.S Hoàng Cơ Định Ủy Viên Trung Ương , Đại Diện)

- Đảng Thăng Tiến Việt Nam - Vietnam Progression Party (Bà Thái Thanh Thủy, đại diện)

- Khối 8406 (Trung tá Trần Anh Kim, Đại diện)

- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền (Linh mục Nguyễn Hữu Giải, Đại diện)

- Ủy Ban Điều Hợp Công Tác Đấu Tranh của Cộng Đồng Người Việt tại CHLB Đức (ông Nguyễn Thanh Văn, Chủ tịch)

- Phong Trào Dân Chủ Việt Nam (Movement for Democracy in Vietnam /GS Trần Khuê, Đại diện quốc nội, BS Nguyễn Xuân Ngải, Đại diện quốc ngoại)

- Phong Trào Quốc Dân Hành Động (LS Hoàng Duy Hùng, Chủ Tịch)

- ViŒt Nam Dân Chû Xã Hi ñäng (ñåi DiŒn Phan Kÿ NhÖn)

- Đảng Vì Dân / Vietnam Populist Party (Nguyễn Công Bằng
Tổng Thư Ký)

- Liên Minh Dân Chủ (Cựu Dân Biểu Lý Hiền Tài)

- Ủy Ban Phát Triển Little Saigon (Đại tá Lê Khắc Lý, Chủ Tịch)

- Ủy Ban Đoàn Kết Chống Cộng / Anti-Communists Union Committee (Phạm Ngọc Hợp, Chủ tịch)

- Hội Đồng Đòan Kết Người Việt Quốc Gia / United Vietnamese Nationalists Council (Phạm Đình Hưng, Chủ tịch)

- Phong Trào Đấu Tranh Đòi Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ Nhân Quyền va Toàn Vẹn Lãnh Thổ cho Việt Nam. Đại diện Phan Vỹ (Washington DC)

- Ủy Ban NgườI Việt Quốc Gia Yểm Trợ Đấu Tranh Quốc Nội

Đại Diện : Nguyễn Tấn Đức (Atlanta GA)
- Ủy ban Liên Kết Đấu Tranh cho Quyền Làm Người
Đại Diện : Lai Thế Hùng (Strasbourg, Pháp)
- Mặt Trận Việt Nam Tự Do.
Đại Diện Trần Minh Chiêu, (Meyz, Pháp)
- Lực Lượng Thanh Niên Việt Nam Tự Do
Đai Diện : Ly Minh Thuận (Moselle, Pháp)
- Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do Âu Châu
Đai Diện Nguyễn Văn Tuấn (Strasbourg, Pháp)
- Nghị Hội NgườI Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Âu Châu.
Đai Diện : Cao Tấn Hưng (Strasbourg , Pháp)
- Liên Minh Tự Do Việt Nam
Đại Diện : Chuẩn Tướng Ly Tòng Bá
- Ủy ban Đặc Nhiệm Chống Cộng Sản
Đai Diện : Phan Kỳ Nhơn

- Ủy Ban Bão Vệ Chánh Nghĩa Quốc Gia Bắc Cali (Hòang Thưởng, Chủ Tịch)

- Đãng Cách Mạng Nhân Bản Việt Nam (Nguyễn Thanh Hùng, Thủ Lảnh)

- Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sỉ Việt Mỹ / Vietnamese American War Memorial Committee ( Nguyễn Văn Giỏi)

- International Committe for Human Rights in Vietnam (BS Nguyễn Thể Bình, Đại diện)

- Lực LÜ®ng Quân Dân Việt Nam Cộng Hòa (cựu Đại Tá Phạm Văn Thuần, Chû TÎch)

- Liên Minh Quang Phøc Viêt Nam ( TrÀn SÖn Hà, Ñy Viên ñi‹u H®p Trung ÐÖng)

- Hi ñÒng ViŒt Nam T¿ Do Tây Nam Hoa Kÿ (Phan NhÜ H»u, Chû TÎch)

- Việt Nam Quốc Dân Đãng Thống Nhất – Tỗng Bí Thư, Nguyễn Khắc Ninh.
- Khu Bộ Đại Việt Cách Mạng Đãng Nam Cali (Nguyễn Dzuy, Đại diện)


III) SPECIALIZED ORGANIZATIONS – CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN BIỆT
- Tổng Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh (National Institute of Administration Alumni Association, CA- USA / Trần Xuân Thời : Chairman of the Board / Châu Văn Để : President)

- Hôi Cựu Sinh Viên QGHC- Montréal / Association des Anciens Étudiants de l'École d'Adminstration Publique-section Montréal (Ô. Lê Quốc, Đai diện)

- Hội Cựu Sinh Viên QGHC - Victoria (Úc Châu, Nhan Tữ Hà- Chủ Tịch)

- Hội CSVQGHC Ontario-Canada ( Trương Thới Lai, Đại diện)

- Học Viện Quốc Gia Hành Chánh - GS Phạm Đăng Sum

- Hi C¿u Sinh Viên QGHC NSW Úc Châu ( TrÀn Væn Phan, Chû TÎch)

- Hội Cựu Sinh Viên QGHC/ QLD / Úc Châu (Ông Nguyễn Văn Sanh, Chủ Tịch)

- Hội Luật Gia Việt Nam California (California Vietnamese Lawyers Association - Hoàng Cơ Long, Secretary General)

- Trần Văn Hương Foundation (Võ Duy Thưởng, President)

- Republic of Viet Nam Foundation. (Việt Nam Cộng Hòa Foundation)
Chủ Tịch Ly Tòng Bá

- Hội Cử Tri Việt Mỹ (Vietnamese Voters Association) - Đại Diện Hồ Văn Sinh

- Phú Ngọc Đổ, Cựu Chủ Tịch Hội Luật Gia Việt Nam, Miền Đong Hoa Kỳ, Social Security Consultant, Ret. và Mrs. Liên Thuy Nguyễn.

- Trần Kim Vy, Đẹp Magazine, Publisher – Houston TX

- Phạm Văn Thành, Nguyên Phó Lãnh Sự Tòa T°ng Lãnh S¿ VNCH tại Hongkong

- Cơ Sở Văn Thơ Lạc Viêt, Nhà Thơ Đông Anh, Chủ Tịch

- Hội Ái Hữu Chu Văn An (CVA Nguyễn Mai, Tổng Thư Ký )

- Hội Ái hữu Lê văn Duyệt (LVD Đặng Thị Cần, Hội Trưởng)

- Hội Cựu Nử Sinh Gia Long-Nam California (GL Phạm Thanh Mai, Hội Trưởng)

- Hội Cựu Nử Sinh Trưng Vương-Nam California (TV Mai Khanh, HT)

- Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus-Ký-Nam California ( PK Võ Quang Đạt, Hội Trưởng)

- Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Thanh Giản/Đoàn Thị Điểm (Cần thơ) ĐTĐ Mindy Hà, Hội Trưỡng

- Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Quốc Học/Đồng Khánh (Huế) - QH Võ Đình Hữu, Hội Trưởng

- Ban Hướng Dẩn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Tây Nam Hoa Kỳ
Đại diện : Lê Quang Dật

- Hội Quảng Ngải Hãi Ngoại Bắc California ( Quảng Ngãi Overseas Association of Northern California USA ) Hội Trưởng ( President ) : Phan Quang Nghiệp

- Hội Yên Thế (The Spec Ops Yên-Thế Association), Đại Diện (Representative): Bùi Thượng Khuê

- Hội Phụ Nữ Quốc Gia Người Mỹ Gốc Việt ( National Vietnamese American Women Association) – Nguyễn Ngọc Hoa, President

- Hiệp Hội Tranh Đấu Nhân Quyền cho Việt Nam - Pham Anh Dũng: Chủ tịch

- Hiệp Hội Cử Tri Gốc Á Châu (Union des Electeurs d'Origine Asiatique) -
Phạm Đăng Lý: Chủ tịch

- Hội Aí Hữu Người Việt Tự Do Val de Marne – Nguyễn Phúc Tùng: Chủ tịch

- Hội Ái Hữu Việt Nam Vùng Saint Quentin en Yvelines - Mai Quốc Tuấn: Hội Trưởng

- Hội Ái Hữu Người Việt Tự Do Valance – Nhu Dinh Hùng: Chủ tịch

- Hội Bảo Vệ Di Sản Viêt Nam/Association pour la défense du patrimoine Vietnamien (Ngô Anh Võ, Chủ Tịch)

- Hội Nhân Quyền Viêt Nam (Ontario)/Ô . Anh Dương, Chủ Tịch

- Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn (Cụ Nguyễn Đình Kỳ, Hội trưởng)

- Hội Công Dân Việt-Mỹ và Nguyệt San Hoài Hương, Virginia (Bà Minh Nguyệt)

- Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam Cali (Nguyễn Văn Thanh, Chủ Tịch)
- Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn, Chủ tịch: Đinh Hùng Cưòng
- Hội Cao Niên Vùng Greater Vancouver Canada/The Vietnamese Canadian Seniors Society of Greater Vancouver, Canada ( Nguyễn Văn Thông, Hội Trưởng)
- Trung tâm Việt ngữ Thế - Hệ (Trần Văn Tứ, Hiệu trưởng)
- Hội Phụ Nữ VN vùng Greater Vancouver BC Canada - The Greater Vancouver Vietnamese Women’s Society (Bà Quyên Phạm, President)
- Bán Nguyệt San Bạn Đường (Từ Ngọc Lê, Đại diện)
- Hội Người Việt Val de Marne (ông Nguyện Như Giác,ông Nguyễn Đức Tăng, Đại diện)
- Văn Phòng Liên Đới Xã Hội Paris (Dương Thùy Trang, Đại diện)
- Ban Việt Tộc Paris (ông Vũ văn Việt, Đại diện)
- Thanh Niên Tự Do Đức Quốc (cô Lê văn Tú Uyên, Đại diện)
- Liên Trường Trung Hoc Viet Nam -Nam California/Coalition of South Vietnamese High School Alumni Associations-Southern California (KS Nguyễn Mai (P.E.), Tổng Thư Ký/Secretary-General)
- Ti‰ng Nói Giáo Dân (TrÀn Thanh HiŠn, ñåi DiŒn)
- Hi Væn NghŒ Sï ViŒt MÏ / The Association of Viet Nam American Writers and Artists (NhÆt ThÎnh, Chairman)
- Hi Y T‰ ViŒt Nam Ti‹u Bang Victoria / The Australian Vietnamese Health Professionals Association of Victoria Inc. Dr. Pham, Sy Lieu President -AVHPA/Vic.Inc.
- Hi Ái h»u Bình DÜÖng ( NguyÍn H»u Cûa, Hi trÜ«ng)
- Væn Bút Häi Ngoåi Nam California (Pham D.Hùng, Phó Chû tÎch)
- Hội Ái Hữu Trường Phan Thanh Giản- Đòan Thị Điểm & Đồng Hương Cần Thơ, Úc châu
- Phan Thanh Gian Foundation. Australia (TS Huynh Long Van, President)
- Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong
- Vi-báo Làng Văn (Nguyễn Hữu Nghĩa, Đại Diện)
- Hội Y Tế Việt Nam Úc Châu tại NSW ( President of Australian Vietnamese Health Professionals Association in NSW Inc) -
BS Lê Đình Cường, Chủ Tịch
- Hôi Cao Niên Ngươi Viêt Nam Ty Nan tại Na Uy (ông Đổ Duy Hùynh, Hội Trửong)
- Liên Đoàn Công Giáo tại CHLB Đức (ông Nguyễn Văn Rị, Quyền Chủ Tịch)
- Nhóm Tình Thương Đan Mạch / TPB-QP/ VNCH.
- Hôi Thanh Niên Viêt Nam Ty Nan / Association des Jeunes Viêtnamiens de France (Nguyễn Ngọc Liêm, Chủ Tịch)
- Tổ Chức Quốc Tế Phát Triển Việt Nam ( Ngô Văn Tuấn, Chủ Tịch)
- Uỷ Ban Vận Động Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Florida / Vietnamese American Memorial Committee in Florida, Chu Bá Yến, Chủ tịch.
- Florida Việt Báo Newspaper, Chu Bá Yến, Chủ nhiệm.
- Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hamburg / VEREIN DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE IN HAMBURG e.V (Lê Ngọc Tùng, Phó Chủ Tịch)
- Bút Nhóm Gọi Đàn (Nguyễn Văn Bền / Trình Quốc Sĩ)
- Nhóm Lời Thề New Orleans / Loi The Group of New Orleans (Peter Nguyễn, Đại diện
- Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH tại Pháp (Ông Đặng Vũ Lợi, Hội trưởng)
- Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do Đức Quốc – Free Vietnamese Women's Association in Germany (Bà Phạm thị Bích Thủy, Hội trưởng)
- Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hamburg (Lê Ngọc Tùng, Hội Phó Nội Vụ)
- Chi Hội Phật Tử Tỵ Nạn tại Frankfurt và vùng phu cận (Hùynh Cát Đăng, chi hội trưởng)

- Liên Minh Quang Phục VN /QLD ( Châu Kim Ngọc, Đại diện)
- Liên Đòan Võ Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ (Trần Thanh Điền, Chủ Tịch)
- Tỗng Hội Võ Thuật Thần Phong (Trần Thanh Điền, Chủ Tịch)
- Trung Tâm Võ Đạo Hùng Vương( Phạm Huy Khuê, Chủ Tịch)
- Trung Tâm Thái Cực Đạo Garden Grove (Võ Sư Trương Văn Hai)
- Liên Hội Ái Hữu Miền Tây ( Nguyễn Cao Thăng, Đại diện)
- Hội Đồng Hương Sóc Trăng ( Nguyễn Tứ Lễ, Hội Trưởng)
- Hội Cao Niên QLD (Đỗ Văn To, Đại diện)
- Hội Thân Hữu Cao Niên Việt Nam /NSW ( Nguyễn Văn Miêng )
- Ủy Ban Vận Động Xây Dựng Nghĩa Trang Quân Dân Cán Chính VNCH ( Phạm Hiền, Đại diện)
- Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam (Phạm Trần Anh, Chủ Tịch)
- Liên Minh Thế Giới Tự Do và Dân Chủ Việt Nam (World League For Freedom and Democracy Vietnam (Trương Quang Sỉ, President)
- Hội Ái Hữu Bến Tre (Nguyễn Văn Cất, Bùi Truyền, Lê Văn Qui)
- Việt Magazine USA, Quỳnh Giao
- Hội Đền Hùng Hãi Ngọai (Phan Như Hữu)
- Hội Cựu Tù Kỳ Sơn Tiên Lảnh ( Tạ Mộng Tân, Hội Trưởng)

IV) CÁC HỘI ĐOÀN CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH
- Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận (CH Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch).
- Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Vùng Hoa Thịnh Đốn (CH Nguyễn Kim Hùng – Hội trưởng)
- Hội Thủy Quân Lục Chiến vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (Bác Sĩ Vũ Đình Tựu- Hội trưởng)
- Gia Đình Mũ Đỏ vùng Hoa Thịnh Đốn (CH. Nguyễn Vặn Mùi – Hội trưởng)
- Bà Trần Tuyết Ngọc – Hội Bà Mẹ Việt Nam – Virginia.
- Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận (CH Dương Hòa Hiệp)
- Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam – Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận - (CH Võ Nhẫn, Hội trưởng)
- Gia Đình Mũ Đen Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận (CH Nguyễn Xuân Kháng)
- Tổng Hội Hải Quân VNCH (Tổng Hội Trưởng Nguyễn Xuân Dục )
- Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ HẢI NGOẠI (Tổng HộiTrưởng:Ngô Viết Quyền)
- Liên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH Bắc California / The Former Vietnam Armed Forces Alliance of Northern California (CH Lê Đình Thọ, Tổng Thư Ký)
* Hội Gia Đình Mũ Đỏ
* Hội Thiết Giáp
* Hội Ái hữu Nữ Quân Nhân
* Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia
* Hội Hải Quân Bạch Đằng
* Hội Quân Cảnh
* Hội Thủy Quân Lục Chiến
* Hội Biệt Động Quân
* Hội Pháo Binh
* Hội Thân Hữu Sư Đoàn 18 BB
* Hội Thân hữu Lực Lượng Đặc Biệt.
* Hội Cựu SVSQ Trg Đại học Chiến Tranh Chính Trị
* Hội Ái hữu Lực Lựơng Cảnh Sát Quốc Gia
* Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức
* Lực Lượng Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức (CH Nguyễn Minh Đường)
* Hội Nữ Quân Nhân San Jose
* Hội Thương Phế Binh
* Hội Thiếu Sinh Quân.
* Hội Không Quân (CH. Lê Đình Thọ - Tổng Thư Ký)
- Liên Hội Cựu Quân Nhân Âu Châu:
* Liên Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Âu Châu (Alliance des Association des Vétérans de l'ARVN en Europe) - Mai Viết Triết: Liên Hội Trưởng
* Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Vương Quốc Bỉ ( Association des Vétérans de l'ARVN en Belgique) - Nguyễn Đức Hồ : Hội Trưởng
* Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Đức quốc (Association des Vétérans de l'ARVN en Allemagne) - Nguyễn Kinh Tân : Hội Trưởng
* Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Vùng Gard (Association des Vétérans de l'ARVN Région Gard) - Trần Công Bằng : Hội Trưởng
* Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Pháp quốc (Association des Vétérans de l'ARVN en France) - Lưu Binh Hảo: Phó Hội Trưởng
- Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Vương quốc Anh (Association des Vétérans de l'ARVN en Angleterre) - Ngô Hữu That: Hội Trưỡng
* Hội Cựu Quân Nhân VNCH tại Thụy Sỉ (Association des Anciens Combattants RVN en Suisse) - Trần Hữu Kính: Hội Trưởng
* Trung Tâm Điều Hợp TTCSVNCH Âu châu - Hoàng Cơ Lân:Trung Tâm Trưởng
* Liên Hội Cãnh Sát Quốc Gia VNCH Âu châu – Phạm Thìn : Liên Hội Trưởng
* Liên Hội Võ Bị /TVQGVN (ông Đặng văn Khánh, Hội trưởng; ông Nguyễn Vĩnh Giám, đại diện)
- Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario / RVN Veteran Armed Forces Association Ontario ( Canada) - CH. Nguyễn Văn Tấn , Chủ Tịch
- Hội Cựu Sinh Viên Sỉ Quan Trừ Bị Thủ Đức /The Thủ Đức Officers Association of Ontario, Canada. CH. Trần Quốc Thiện, Chủ tịch.
- Gia Đình Bến Củ vùng New Jersey, Pennsylvania, Virginia, Delaware và Washington, D.C. ( CH. Ngô Nhơn)
- Hội Địa-Phương-Quân Trung-Tâm Florida (Lê Phi Ô),
- Hội Ái hữu Quân Đoàn IV (Nguyễn Nam Hà, Đại diện)
- Gia Đình Truyền Tin / QLVNCH - Houston & Phụ Cận / Tiểu Bang Texas
(Đại diện : Võ Văn Hiếu)
- Hội Quân Cán Chính Bắc California –Đại Tá KQ Nguyễn Hồng Tuyền, Hội trưởng
- Trung Tâm Điều Hợp Canada Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại.
Trung Tâm Trưởng: Chiến Hữu Đặng Văn Ngọc, Đại Úy Bộ TTM/TCTV
- Hội Ái Hữu Cựu Quân Nhân QLVNCH Calgary, Canada
(Chiến Hữu Đặng Văn Ngọc, Chủ Tịch)
- Hội Cựu Quân Nhân/QLVNCH Kansas City & Phụ cận / Association of Vietnamese Veterans of Kansas City & Vicinity (CH. Nguyễn Hải Triều, Chủ Tịch)
- Gia Đình Xây Dựng Nông Thôn/Bắc California (CH. Hương Quế)
- South Vietnamese Veterans Association of South Carolina ( Hội trưởng : Phan Tan Hieu)
- Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH tại Austin (CH. Đổ Văn Phúc)
- Viet History Project (CH. Đổ Văn Phúc)
- Hội Cựu Chiến Sỉ VNCH Edmonton, Canada (Nguyễn Lợi, Hội Trưởng)
- Hi Ái H»u Tù Nhân Chính TrÎ và Tôn Giáo ViŒt Nam (ñai DiŒn Phåm TrÀn Anh)
- Hội CSVSQTBTÐ Oklahoma (Trần Văn Hoa, Hội Trưởng)
- Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Tiểu Bang Connecticut (The Former Cadets of Thủ Đức Academy Association in Connecticut) - Vũ Trọng Triêm (Hội Trưởng)
- Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ Tucson, Arizona (Nguyễn Văn Ninh, Hội Trưởng)
- Hội Ái Hữu Võ Khoa Thủ Đức/Thu Đuc Military Academy Veterans Association in Toronto (Đổ Hưu Dung , Trưỏng Ban Điều Hành)
- Hội Cựu SVSQ Thủ Đức Philadelphia & Phụ Cận (Nguyễn Công Anh, Chủ Tịch)
- Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sỉ VNCH Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ/ Activities Coordinating Center, USA Norteastern Region, The Republic of Vietnam Veterans Assembly, Nguyễn Xuân Tâm, Representative.
- Hội Cựu Chiến Sỉ VNCH, thành phố Springfield, Massachusetts (Hồ Công Cẩn, Chủ Tịch)
- Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức Saint Louis (Trình thành Đăng, Hội Trưởng)
- Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Nam Florida (Nguyễn Kim Sơn, Chủ Tịch)

- Tổng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH Úc Châu (ông Mai Đức Hòa )
- Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/NSW (Mai Đức Hòa )
- Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/Úc Châu (Văn Tấn Thạch )
- Hội Cựu SVSQTB/TĐ Úc Châu ( Đào Hữu Xuân )
- Hội Cựu SVSQTBTĐ/NSW (Nguyễn Hòang Dũng )
- Gia Đình Nguyển Trãi Úc Châu /NSW ( Hòang Thế Kiệt )
- Hội Thiếu Sinh Quân /NSW (Lương Văn Lành )
- Hội Ái Hữu Không Quân /NSW ( Nguyễn Ngọc Trạng)
- Gia Đình Quân Cảnh NSW( Lâm Mô)
- Hội Cựu SVVBQGVN /NSW (Trần Hiền )
- Gia đình Mũ Đỏ NSW ( Trương Đặng Sỹ )
- Gia đình Hải Quân hàng Hải NSW (Nguyễn Anh Minh )
- Hội Ái Hữu TQLC/NSW (Phạm văn Khang )
- Hội Cảnh Sát Quốc Gia VN /NSW ( Vũ Trọng Khải )
- Hi Biệt Động Quân /NSW ( Nguyễn Chí Mẫn )
- Hội LLĐBNKT& BK 81 /NSW (Trần văn Nhàn )
- Hôi Thương Phế Binh NSW ( Nguyễn Thanh Thủy)
- Ban Bốn Phương NSW ( Nguyễn Chi )
- Hậu Duệ VNCH Úc Châu /NSW (Trần Nhân )
- Hội Cựu Quân Nhân Trung Tâm Florida ( Vũ Hồng)
- Hội H.O Houston (LUU-QUY-TUNG, Hội Trưởng)
- Hội Cựu SQCB-TBB Thu Duc / Nhóm Cựu OCS-Fort Benning, Ga. (Bui Thanh Tan, Đại Diện)
- Hội Cựu SVSQ/TB/TD Louisiana (Huỳnh Hồng Quân, Hội Trưởng)
- Hội Cựu Quân Nhân QL/VNCH Philadelphia & Phụ Cận (Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Yên, Hội Trưởng)
- Hội Cựu SVSQVKTD/Nam Úc (Nguyễn Văn Nam )
- Hội CSVSQTBTD/QLD (Phương Phạm)
- Nguyễn Huy Hùng, Cựu Đại tá QLVNCH, Phụ tá Tổng Cục Trưởng Chiến tranh Chính trị kiêm Chủ nhiệm Nhật báo Tiền tuyến, California, Hoa Kỳ.
- Hoàng Ngọc Lung, Đại tá Trưởng Phòng 2 Bộ TTM/QLVNCH
- Đào Mộng Xuân, cựu Đại Tá QLVNCH, Virginia
- Đại Tá Hoàng Đạo Thế Kiệt
- Đại Tá Trần Doãn Thường, Texas
- Đỗ Kiểm, HQ Đại tá, Trưởng nhóm ISG ( Independent Study Group)
- Phạm Ngọc Thiệp, Cựu Đại tá QLVNCH, Cựu Tỉnh trưởng Quảng Nam
- Nguyễn Quốc Quỳnh, Cựu Đại tá Chỉ Huy Trưởng Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Dalat (Superintendent of Dalat Political Warfare Military Academy.)
- Nguyễn Minh Tánh, cựu Trung Tá QLVNCH, Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 1 KB
- Nguyễn Đạt Thịnh, cưu Trung tá QLVNCH, Nhà Văn, Nhà Báo
- Nguyễn Văn Thuận, cựu Trung tá QLVNCH, Virginia
- Đặng Hữu Thăng, cựu Trung tá Biệt Động Quân, Phòng 3 Bộ Tổng Tham Mưu
- Nguyễn Minh Châu, cựu Trung tá Quận Trưởng Dỉ An, Biên Hòa
- Trương Hữu Hạnh, cựu Trung tá KLVNCH Hawaii
- Phan Trung Chánh, CH CSQG ở Philadelphia, Pennsylvania
- Hội Nữ Quân Nhân Nam Cali (Phạm Thị Diệu Chi, Đại diện)


V) VIETNAMESE COMMUNITIES – CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG

- Cộng Đồng Việt Nam Nam California (Vietnamese Community of
Southern California, presented by Dr. Vinh Xuân Nguyễn, MD)
- Cộng Đồng Việt Nam Colorado (Nguyễn Vạn Thắng, Chủ Tich)
- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Phụ Cận
(Ls Hoàng Duy Hùng, Chủ Tịch)
- Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas
- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Worth
- Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Austin
- Cộng đồng Người Việt Quốc Gia San Antonio.
- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tarrant, Texas, và Phụ Cận
Vietnamese American Community of Tarrant County, Texas ( Nguyễn Xuân Hùng, Đại diện)
- Liên Hội Người Việt Quốc Gia Bắc Cali ( Lại Đức Hùng, Tổng Thư Ký)
- Cộng Đồng Người Việt Sacramento và Phụ Cận (Triệu Huỳnh Võ, Phó chủ tịch Ngoại vụ)
- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam New Jersey (Vietnamese American Community of Southern New Jersey) Trần Quán Niệm, Chủ Tịch

- Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Minnesota / Vietnamese Refugee Community of Minnesota (President: Nguyễn Quốc Đông)
- Cộng Đồng Viet Nam tại Hoa Kỳ-VACUSA ( Vietnamese American Community of USA-VACUSA) - Tôn Nữ Hoàng Hoa, President - Mạc Hồng Quang, Chairman
- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tai Greenville, South Carolina (Chủ tich: Võ Phương)
- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Myrtle Beach, South Carolina ( Chủ tich: Nguyễn Xe)
- Cộng Đồng Người Viêt Quốc Gia vùng Montréal (Communauté Viêtnamienne au Canada- Région de Montréal / B.S Nguyên Đinh Thăng, Chủ tịch)
- Liên Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Cộng Hòa Liên Bang Đức (Ông Lưu Hữu Nghĩa, Chủ tịch)
- Cộng Đồng Viêt-Nam –Pomona (BS Võ Đình Hữu, Chủ tịch)
- Cộng Đồng NgườI Việt Quốc Gia Âu Châu.
Đai Diện: Thẩm phán Trần Đức Lai (Mulhouse, Pháp)
- Cộng Đồng Việt Nam Nam California (Chủ Tịch Nguyễn Tấn Lạc)
- Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida và Các Vùng Phụ Cận
- Cộng Đồng Việt Nam Florida (Chủ Tịch BCH Đồng Thanh Ingalls , Chủ Tịch HDDB Trần Minh Trung)
- Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida (Luu Tuoi, Chủ Tịch)
- Cộng Đồng Việt Nam Pensacola Florida (Justin Phan, Chủ Tịch)
- Cộng Đồng Việt Nam Nam Florida (Lê Thanh Liêm, Chủ Tịch)
- Cộng Đồng Việt Nam Tampa Bay Florida (Vũ Đình Vượng, Chủ Tịch)
- Cộng Đồng Việt Nam Las Vegas (Chủ Tịch Cooky Nguyễn)
- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp
( Phan Khắc Tường: Chủ tich - Mai Quốc Minh: Phó Chủ tịch Ngoại Vụ)
- Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch)
- Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali ( Nguyễn Tấn Lạc, Chủ Tịch)
- Liên Hội Người Việt Canada/Vietnamese Canadian Federation/ Fédération Vietnamienne du Canada (B.S Trần Đình Thăng , Chủ Tịch)
- Cộng Đồng Việt Nam tại Liège (Lê Hữu Đào, Chủ tịch)
- Cộng Đồng Hoà Lan (Lưu Phát Tấn, Đại diện)
- Cộng Đồng Việt Nam tại Thụy Sĩ (LM Phạm Minh Văn, Đại diện)
- Cộng Đồng Việt Nam Thống Hợp Georgia, USA / Vietnamese-American Community of Georgia (Ngô Thanh Lâm, President)
- Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California / Federation of Vietnamese Americans, Northern California ( Dan T. Hoang, Chairman, Executive Council)
- Cộng Đồng Việt Nam San Diego / Vietnamese Community Of San Diego
(Nguyển Lực, Chủ-Tịch / Đặng Kim Trang, Phó Chủ-Tich)
- Cộng Đồng Người Việt Tự Do/QLD (BS Bùi Trọng Cường )


VI) THE FORMER GOVERNMENT OF RVN – CHÁNH QUYỀN VNCH :

LẬP PHÁP - LEGISLATIVE BRANCH
- Nghị sĩ (Senators): Lê Châu Lộc, Hoàng Xuân Hào Ph.D, Nguyễn Tư Bân Ph.D, Lê Phát Đạt, Nguyễn Hữu Tiến MD, Vũ Ngọc Ánh
- Dân biểu (Representatives): Nguyễn Thị Hai, Nguyễn Thị Lý, Trần Thị Hoa tự Phấn, Bùi Văn Nhân, Phạm Anh, Nguyễn Hữu Thời, Dương Minh Kính, Diệp Văn Hưng, Phạm Ngọc Hợp, Lý Hiền Tài, Nguyễn Văn Thuận, Nhan Minh Trang, Dương Vy Long, Dương Thanh Tồn, Dương Minh Quang, Nguyễn Văn Thống, Ngô Xuân Thu, Nguyễn Thế Linh, Nguyễn Đắc Dận, Võ Mạnh Đông, Trương văn Nguyên, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Ấn, Nguyễn Lý Tưởng, Nguyễn Quốc Biền, Trần Lộc, Nguyễn Phước Quang, Nguyễn Văn Cử, Nguyễn Văn Bảy, Phan Thiệp, Lý Siu Cóng tự Lý Thiếu Quang, Lê Tấn Trạng, Nguyễn Văn Quý, Trần Minh Nhựt, Nguyễn Văn Tiết, Nguyễn Kim Phùng, BS Đinh Xuân Dũng, Bùi Thành Mỹ
HÀNH PHÁP - EXECUTIVE BRANCH

- Prime Minister Nguyễn Bá Cẩn
- Dương Kích Nhưởng, Vice Prime Minister
- Vương Văn Bắc, Foreign Minister
- Bửu Viên, Minister of Interior
- Lê Trọng Quát, Minister of State
- Nguyễn Đức Cường, Minister of Economy
- Trần Ngươn Phiêu, Minister of Social Affairs
- Hoàng Đức Nhã, Minister of Mass Mobilization & Open Arms
- Vũ Ngọc Oánh, Deputy Minister of Social Affairs
- Nguyễn Thanh Liêm, Vice Minister of Culture and National Education
- Hoàng Ngọc Thân, Vice Minister of Social Relief
- Nguyễn Văn Chức, Vice Minister of Refugees Resettlement
- Lê Quan Giảng, Vice Minister of Foreign Affairs

GENERALS - TƯỚNG LÃNH

- Trung Tướng Hoàng Xuân Lảm

- Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm
- Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình
- Đề Đốc Trần Văn Chơn
- Thiếu Tướng Đổ Kế Giai
- Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh,
- Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại
- Chuẩn Tướng Trần Đình Thọ
- Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi
- Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Chức
- Chuẩn tướng Lý Tòng Bá

TƯ PHÁP - JUDICIAL BRANCH
Justice Trần Khương Trinh
GIÁM SÁT VIỆN - CENSEUR d’ETAT
GSV Phạm Đình Hưng, Lê Đình Lãm, Lê Văn Thêm


Appendix A
TABLE OF CONTENTS
-=-=-=-=-
Hard copies | Electronic copies

1. Executive Summary:
RVN-DOC-Executive Summary 04-08-2009 22
RVN-CDRO-Executive Summary (*1) 22

2. Main Body:
RVN-DOC-Main Body 04-08-2009 8
RVN-CDRO-Main Body (*2) 8

3. Supporting Documents:
RVN-SD-DOC 04-08-2009 2
RVN-CDRO-Outer Limit (*3) 2
RVN-SD-CDRO-MAPS (*4) 2
RVN-SD-CDWR-MAPS (*5) 2
Notes:
(*1) Contents of “RVN-CDs-Executive Summary”:
RVN-DOC-Executive Summary 04-08-2009
RVN-CDRO-Executive Summary (.pdf locked file)
RVN-CDWR-Executive Summary (ms .doc file)
(*2) Contents of “RVN-CDs-Main Body”:
RVN-DOC-Main Body 04-08-2009
RVN-CDRO-Main Body (pdf locked file)
RVN-CDWR-Main Body (ms .doc file)
(*3) Hard copy size 17” x 22”
(*4) Contents of “RVN-SD-CDRO-MAPS” (.pdf locked files):
RVN-SD-DOC 04-08-2009
RVN-CDRO-Outer Limit
RVN-CDRO-Sea Depth
RVN-CDRO-Baselines
RVN-CDRO-Valencia
(*5) Contents of “RVN-SD-CDWR-MAPS” (ms .doc files):
RVN-CDWR-Outer Limit
RVN-CDWR-Sea Depth
RVN-CDWR-Baselines
RVN-CDWR-Valencia

Home Page
 
 
 
News
 
ABC
AFP
AP News
BBC
CNN
I.B. Times
Newsweek
New York Times
Reuters
Washington Post
 
 
 
Asia News
 
Asia
Australia
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
 
 
America News
 
Brazil
Canada
Mexico
South America
United States
 
Europe News
 
Europe
France
Germany
Russia
United Kingdom
 
Middle East News
 
Middle East
Afghanistan
Iran
Iraq
Saudi Arabia
Syria
 
Business & Economy
 
Business
Digital Economy
Economy
Investing
New Economy
On Demand Economy
Sharing Economy
World Economy
 
Industry & Technology
 
Industry
Aerospace
Biotechnology
Technology
 
Life
 
Fashion
Life
 
New Technology
 
Additive Manufacturing
Artificial Intelligence
Augmented Reality
Big Data
Blockchain
Brain Computer Interfaces
Body Adapted Wearable
CRISPR
Drone & UAV
Driverless Car
Electric Car
Grid Scale Electricity
Health Sciences
Human Microbiome
Internet
Internet of Things
Mining Metals
Nanotechnology
Nanostructured Carbon
Nanowire Lithium-Ion
Predictive Analytics
RNA Based Therapeutics
Robotics
Screenless Display
Smart Phone
Virtual Reality
 
Science
 
Science
Quantum Mechanics
 
Entertainment
 
Arts
Entertainment
Foods