banner
separator
 
Home Page
 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Directory-Site
 
Contact
 
Contact
 
 
 
booksvn.jpg (3508 bytes)
 
Tem Việt Nam Cộng Hòa
 
Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
 
FootprintVietnam.gif (10017 bytes)

 

 
LeeKuanYew.jpg (4032 bytes)
Links
 
Saigonbao2.com
Saigonbao.com
SaigonReport.com
VNSaigon.com
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com
1999-2020 All rights reserved
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
 
 
 
Trang 1 - Trang 2 - Trang 3 - Trang 4 - Trang 5 - Trang 6
 
Trang 7 - Trang 8 - Trang 9 - Trang 10
 
 
 
 
Tem Việt Nam Cộng Hòa
 
 
 

Chiêu hồi là một chương trình do chính quyền Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ đề ra để khuyến khích các thành phần của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt NamChính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đầu hàng quay về với phe Việt Nam Cộng hòa. Vận động tuyên truyền gồm dùng truyền đơn thả bằng máy bay hoặc bắn kèm với đạn pháo, và nhiều đợt phát thanh vô tuyến.[1] Bản nhạc "Ngày về" của Hoàng Giác được dùng làm nhạc khúc Chiêu hồi cho chương trình phát thanh.[2]

Những bộ đội, cán bộ đầu hàng Việt Nam Cộng hòa thì gọi là "hồi chánh". Thậm chí những người trong cơ sở hoạt động bị bắt, và những người không chịu được tra tấn mà khai ra đồng đội cũng được tính là hồi chánh. Trong những "người hồi chánh" được biết đến nhiều là nhà văn Xuân Vũ; Thượng tá Tám Hà, chính ủy F5; Trung tá Phan Văn Xưởng; Trung tá Huỳnh Cự; ca sĩ Bùi Thiện và Đoàn Chính, con trai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.[3]

Nhìn chung, chương trình này bị xem là không hiệu quả so với chi phí bỏ ra bởi số lượng "người hồi chánh" là khá thấp, ngoài ra còn xảy ra tình trạng tham nhũng, thổi phồng số liệu để kiếm tiền. Nghiêm trọng hơn, phía Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tận dụng chính sách này để cài cắm điệp viên, xây dựng cả mạng lưới điệp báo trong lòng đối phương.

 
Source: https://vi.wikipedia.org/
 
Việt Nam Cộng hòa
 
 
Home Page
 
 
 
 
booksvn.jpg (3508 bytes)