banner
separator
 
Home Page
 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Directory-Site
 
Contact
 
Contact
 
 
 
booksvn.jpg (3508 bytes)
 
Tem Việt Nam Cộng Hòa
 
Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
 
FootprintVietnam.gif (10017 bytes)

 

 
LeeKuanYew.jpg (4032 bytes)
Links
 
Saigonbao2.com
Saigonbao.com
SaigonReport.com
VNSaigon.com
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com
1999-2020 All rights reserved
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
 
 
 
Trang 1 - Trang 2 - Trang 3 - Trang 4 - Trang 5 - Trang 6
 
Trang 7 - Trang 8 - Trang 9 - Trang 10
 
 
 
 
Tem Việt Nam Cộng Hòa
 
 
 
Cuộc di cư năm 1954 (tiếng AnhOperation Passage to FreedomChiến dịch Con đường đến Tự do) là một cuộc di cư của gần một triệu người Việt từ miền Bắc Việt Nam (vùng tập kết quân sự do Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiểm soát) đến miền Nam Việt Nam (vùng tập kết quân sự do Liên hiệp Pháp quản lý) trong những năm 1954–1955. Gần 310.000 người được đưa đến miền Nam bởi Hải quân Hoa Kỳ, và 500.000 dân được đưa đến Quốc gia Việt Nam bởi quân đội Pháp.[2][3] Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ đại thắng quân Pháp, Hiệp định Genève được ký kết nhằm khôi phục lại hòa bình ở Đông Dương. Hiệp định nêu rằng sông Bến Hảivĩ tuyến 17 Bắc được dùng làm giới tuyến quân sự tạm thời, chia Việt Nam thành hai vùng tập kết quân sự: quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tập trung tại miền Bắc, còn quân đội khối Liên hiệp Pháp tập trung tại miền Nam, các lực lượng chính trị được ở nguyên tại chỗ. Tập kết dân sự được diễn ra theo nguyên tắc tự nguyện[4] Sự phân chia ban đầu chỉ là tạm thời và dự định sẽ có một cuộc tổng tuyển cử vào năm 1956 nhằm thống nhất hai miền dưới một chính phủ. Khoảng 700.000 đến một triệu người miền Bắc (theo con số của Việt Nam Cộng Hòa 885.480 người, trong số đó 676.348 (76,3%) là người Công giáo[5]) di cư vào Nam,[6] trong khi đó 14.000–45.000 cư dân và 100.000 binh sĩ chính quy của Việt Minh tập kết ra miền Bắc.
 
Source: https://vi.wikipedia.org/wiki/
 

1954 Geneva Conference

 

Hiệp định Genève, 1954

 

Việt Nam Cộng hòa

 
Home Page
 
 
 
 
booksvn.jpg (3508 bytes)