banner
separator
 
Home Page
 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Directory-Site
 
Contact
 
Contact
 
 
 
booksvn.jpg (3508 bytes)
 
Tem Việt Nam Cộng Hòa
 
Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
 
FootprintVietnam.gif (10017 bytes)

 

 
LeeKuanYew.jpg (4032 bytes)
Links
 
Saigonbao2.com
Saigonbao.com
SaigonReport.com
VNSaigon.com
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com
1999-2020 All rights reserved
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
 
 
 
Trang 1 - Trang 2 - Trang 3 - Trang 4 - Trang 5 - Trang 6
 
Trang 7 - Trang 8 - Trang 9 - Trang 10
 
 
 
 
Tem Việt Nam Cộng Hòa
 
 
 

Trận An Lộc là trận chiến tại An Lộc[9]. Đây là một trận chiến mà phía Việt Nam Cộng hòa xem là đợt 2 trong Chiến dịch Hè 1972 hay "Mùa Hè Đỏ Lửa" trong Chiến tranh Việt Nam [10]. Về phía Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, thì đây là một trận đánh hiệp đồng binh chủng trong đợt 1 của Chiến dịch Nguyễn Huệ (1 tháng 4 năm 1972 - 19 tháng 1 năm 1973).

An Lộc là địa bàn quân sự chiến lược tối quan trọng đối với Quân lực Việt Nam Cộng hòa vì đây là cửa ngõ Tây Bắc ngăn Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tiến về thủ đô Sài Gòn sau khi quận lỵ Lộc Ninh rơi vào tay họ ngày 7 tháng 4 năm 1972.

Phía Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tấn công trực tiếp thị xã An Lộc gồm có Sư đoàn 9, 2 trung đoàn pháo binh 28 và 42, 4 tiểu đoàn pháo phòng không[11] và tiểu đoàn tăng thiết giáp 20, về sau tăng cường thêm tiểu đoàn tăng thiết giáp 21[12]. Tham chiến ở vòng ngoài là Sư đoàn 5, 7 và Đoàn C30B.

Phòng thủ thị trấn An Lộc, phía Quân lực Việt Nam Cộng hòa có Sư đoàn 5 Bộ binh, Liên đoàn 3 Biệt động quân cùng lực lượng Dân vệ và Địa phương quân tỉnh Bình Long. Trong quá trình diễn ra trận đánh, Hoa Kỳ dùng trực thăng chở thêm hàng ngàn quân Việt Nam Cộng hòa vào An Lộc, đồng thời huy động gần 20.000 quân tìm cách giải vây bằng cách đánh theo Đường 13. Ngoài ra, Không quân Hoa Kỳ yểm trợ bằng gần 1.000 máy bay và trực thăng các loại, từ ném bom, vận tải tới chuyển thương.

Đợt tấn công đầu tiên do Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam khai pháo. Vì tin rằng sẽ chiếm được An Lộc, cùng ngày hôm đó tại Paris, Ngoại trưởng Nguyễn Thị Bình, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris, tuyên bố chỉ trong vòng 10 ngày nữa An Lộc sẽ là thủ đô của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

 
Source: https://vi.wikipedia.org/
 

Bình Long

 

Trận An Lộc

 

Battle of An Lộc

 

Việt Nam Cộng hòa

 

Quân lực Việt Nam Cộng hòa

 
Home Page
 
 
 
 
booksvn.jpg (3508 bytes)