banner
 
Home Page
Home
Cong Hoa.com
Bao Tu Do.com
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
 
 
Pizza Baguette
Tin Ẩm Thực
Jerky
Khô Bò
 
 
Disclaimer
saigonbao.com
1999-2020 All rights reserved
 
 
 
 
 
Cần Thiết Nhà Bếp
 

Nhiệt độ

Chuyển đổi nhiệt độ từ độ Fahrenheit ( °F ) sang độ Celsius ( °C )
T ( °F ) = 1.8 * T ( °C ) + 32

Chuyển đổi nhiệt độ từ độ Celsius ( °C ) sang độ Fahrenheit ( °F )
T ( °C ) = [ T ( °F ) - 32 ] / 1.8

T( °F ) = nhiệt độ Fahreheit
T ( °C ) = nhiệt độ Celsius

Nhiệt Độ Thường Gặp
100° F = 38° C
150° F = 66° C
200° F = 95° C
250° F = 120° C
300° F = 150° C
350° F = 180° C
400° F = 200° C
450° F = 230° C
500° F = 260° C

DUNG TÍCH

¼ cup = 63 ml = 2 oz.
½ cup = 125 ml = 4 oz
1 cup = 250 ml = 8 oz.
1 lít = 33.8 oz = 1.1 qt = 4¼ cup
1 gal = 3.8 lít
1 MC = 1 tbsp. = 15 ml. = 1 muỗng canh = 1 table spoon
1 mc = 1 tsp. = 5 ml. = 1 muỗng cà phê = 1 tea spoon
1 table spoon ( 1 tbsp) = 3 tea spoon (3 tsp)
1 muỗng sành VN = 2 MC = 2 tbsp

TRỌNG LƯỢNG

½ ounce = ½ oz = 15 g
1 ounce = 1 oz = 30 g
3 ounces = 3 oz = 90 g
4 ounces = 4 oz = 120 g
8 ounces = 8 oz = 225 g
10 ounces = 10 oz = 285 g
12 ounces = 12 oz = 360 g
16 ounces = 16 oz = 454 g = 1 pound = 1 lb.
1 kg = 1000 g = 2.2 pounds = 2.2 lbs

ABBREVIATIONS and CONVERSIONS

Abbreviation Imperial Metric Notes

oz = Ounce = 27gm
lb = Pound = 430gm 1 Pound = 16 Ounces
tsp = Teaspoon = 5ml
dssp = Desertspoon = 10ml = 2 Teaspoons
tbsp = Tablespoon = 14ml = Aprox 3 Teaspoons
pt = Pint = 570ml
fl = oz Fluid Ounce = 28ml = 2 Tablespoons
cup Tea Cup (not a mug) = 225ml = 8 fl oz
Glass Wine = 100ml
Glass Sherry or Port = 70ml
in Inch = 2.5cm
ft Foot = 30cm 1 Foot = 12 Inches

---oOo---

Convert Metric to Imperial
1 milligram [mg] = 0.0154 grain
1 gram [g] = 1,000 mg = 0.0353 oz
1 kilogram [kg] = 1,000 g = 2.2046 lb
1 tonne [t] = 1,000 kg = 0.9842 ton

---oOo---

Convert Imperial to Metric
1 ounce [oz] = 437.5 grain = 28.35 g
1 pound [lb] = 16 oz = 0.4536 kg
1 stone = 14 lb = 6.3503 kg

 
Home Page